Курс безкоштовної підготовки до НМТ з математики

Почати підготовку до НМТ

🔽 Курс не вимагає додаткової реєстрації. Все необхідне викладено нижче 🔽


task list

42 теми

для підготовки
до НМТ з математики
clock

63 години

для проходження
всіх тем та тестів
Блок 1 (9 годин)
Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Натуральні числа. Подільність натуральних чисел.
2. Звичайні дроби. Десяткові дроби.
3. Цілі числа. Раціональні числа

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Відношення.
2. Пропорція. Властивості.
3. Відсотки.
4. Знаходження відсотка від числа.
5. Знаходження числа за відсотком.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання домашнього тесту
2. Степінь з натуральним показником. Властивості.
3. Степінь з цілим показником. Властивості.
4. Одночлени. Дії над одночленами.
5. Многочлени. Дії над одночленами.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

 

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання домашнього завдання 2. Лінійне рівняння з однією змінною
3. Розв’язання лінійного рівняння в залежності від параметра
4. Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Пряма, промінь, відрізок.
2. Кути та їх види. бісектриса кута. Суміжні та вертикальні кути.
3. Пропорційні відрізки.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання домашнього завдання
2. Дробові вирази
3. Основна властивість раціональних дробів
4. Додавання і віднімання алгебраїчних дробів
5. Множення, ділення і піднесення до степеня алгебраїчних дробів

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Блок 2 (9 годин)
Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Трикутник, елементи трикутника.
2. Ознаки рівності трикутників.
3. Медіана, бісектриса, висота трикутника.
4. Сума кутів трикутника.
5. Зовнішній кут трикутника.
6. Нерівність трикутника.
7. Середня лінія трикутника

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Квадратний корінь з числа
2. Арифметичний квадратний корінь.
3. Рівняння виду √х=m

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання тесту
2. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них.
3. Теорема Вієта. Квадратний тричлен.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику.
2. Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику.
3. Теорема косинусів.
4. Теорема синусів

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання тесту
2. Розв’язування рівнянь методом розкладання многочлена на множники.
3. Метод заміни змінної.
4. Розв’язування текстових задач за допомогою квадратних і дробових раціональних рівнянь.
5. Найпростіші рівняння з параметром

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз домашнього завдання
2. Теорема косинусів
3. Теорема синусів
4. Розв’язування задач на знаходження невідомого елемента трикутника. Прикладні задачі

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Блок 3 (9 годин)
Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання тесту.
2. Рівняння з двома змінними та їх системи.
3. Застосування систем рівнянь для розв’язування текстових задач.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Чотирикутник, його елементи.
2. Паралелограм.
3.Прямокутник

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання тесту
2. Числові проміжки.
3. Нерівності. Лінійні нерівності.
4. Нерівності. Лінійні нерівності.
5. Системи нерівностей.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Ромб
2. Квадрат
3. Трапеція

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Основні відомості про функцію.
2. Парність і непарність функції.
3. Лінійна функція.
4. Лінійне рівняння з двома змінними.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Функції y = k/x, y = x^2, y=√x .
2. Функція y=ax^2+bx+c=0, де a≠0.
3. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Блок 4 (9 годин)
Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Властивості многокутників. Основні формули.
2. Площі многокутників. Основні формули та їх застосування.
3. Подібні трикутники. Їх властивості.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання тесту.
2. Квадратні нерівності. Метод інтервалів.
3. Рівняння та нерівності, що містять змінну під знаком модуля.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Коло. Круг.
2. Основні формули та їх застосування для розвʼязування задач.
3. Вписані та описані многокутники.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання тесту
2. Числові послідовності
3. Арифметична прогресія. Властивості
4. Геометрична прогресія. Властивості

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Поняття арифметичного кореня n-го степеня
2. Властивості арифметичного кореня n-го степеня
3. Перетворення виразів, що містять корінь n-го степеня

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання тесту
2. Поняття степеня з раціональним показником
3. Властивості степеня з раціональним показником
4. Степенева функція: властивості і графік

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Блок 5 (9 годин)
Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Координати вектора.
2. Модуль вектора.
3. Колінеарні вектори.
4. Скалярний добуток векторів.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання тесту
2. Найпростіші ірраціональні рівняння
3. Рівняння, що містять два і більше коренів
4. Практична частина

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання тесту
2. Градусна і радіанна міри кута. Тригонометричний круг.
3. Тригонометричні функції кута і числового аргументу.
4. Тригонометричні функції, їх графіки та властивості.
5. Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз виконання тесту
2. Градусна і радіанна міри кута. Тригонометричний круг.
3. Тригонометричні функції кута і числового аргументу.
4. Тригонометричні функції, їх графіки та властивості.
5. Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Поняття arcsinx, arccosx, arctgx, arcctgx.
2. Найпростіші тригонометричні рівняння
3. Рівняння, що зводяться до квадратних
4. Застосування формул до розв’язування рівнянь

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Відстань між точкою та прямою.
2. Відстань між прямими.
3. Відстань між площинами.
4. Кути у просторі. Величина двогранного кута

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Блок 6 (9 годин)
Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Показникові функція: властивості і графік
2. Показникові рівняння
3. Комбіновані показникові рівняння

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Елементи призми.
2. Види призм та їх властивості.
3. Розвʼязування вправ та задач минулих років ЗНО.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Поняття логарифму.
2. Логарифмічна функція: властивості і графік
3. Перетворення логарифмічних виразів
4. Логарифмічні рівняння

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Аналіз тесту
2. Логарифмічні рівняння
3. Логарифмічні нерівності
4. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності з параметром

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Розв’язування задач на застосування знань про елементи піраміди.
2. Знаходження площі бічної та повної поверхонь піраміди.
3. Знаходження об’єму піраміди

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Означення похідної, таблиця похідних, правила знаходження похідних.
2. Знаходження значення похідної функції в даній точці.
3. Геометричний і фізичний зміст похідної.
4. Рівняння дотичної до графіка функції в даній точці

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Блок 7 (9 годин)
Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції за допомогою похідної.
2. Застосування похідної для дослідження властивостей функції та побудови її графіка.
3. Знаходження найбільшого і найменшого значень функції на проміжку

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції за допомогою похідної.
2. Застосування похідної для дослідження властивостей функції та побудови її графіка.
3. Знаходження найбільшого і найменшого значень функції на проміжку

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Елементи комбінаторики. Правила комбінаторики
2. Початки теорії ймовірностей. Класичне означення ймовірності
3. Елементи статистики

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

Подивитись

На уроці ми вивчаємо:

1. Координати вектора.
2. Модуль вектора.
3. Колінеарні вектори.
4. Скалярний добуток векторів.

 

Домашнє завдання:

Пройти тест по темі

У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я