Додаток до умов надання послуг

Додаток до умов надання послуг Платформою Матема

 1. Визначення термінів

Умови: ці умови надання послуг Платформою Матема складаються із цього документа, а також умов, які містяться у документі за наступним посиланням:

https://www.mathema.me/umovi-ta-pogodzhennya 

Надавач послуг: Платформа Матема (далі також “Платформа” чи “Матема”).

Клієнт: фізична особа чиї дані вказані при замовленні відповідних послуг та яка є безпосереднім учасником процесу навчання.

У тому випадку, якщо Клієнтом є неповнолітня особа (що не досягла 18 років) послуги від її імені та в її інтересах замовляють її законні представники (батьки, опікуни (піклувальники)), на яких покладається обов’язок забезпечувати дотримання даних Умов та нести відповідальність за їх порушення в частині, в якій безпосередній учасник процесу навчання не може її нести в силу положень законодавства.

Веб-сайт: https://www.mathema.me.

 1. Вартість послуг та порядок оплати

Деталі стосовно вартості послуг знаходяться за наступним посиланням: https://www.mathema.me/product/

Вартість послуг може змінюватися, про що буде повідомлено за наведеним вище посиланням. Вартість надання послуг Клієнту фіксується на момент оплати конкретного замовлення і не може бути змінена Платформою до моменту повного надання вже оплачених послуг.

Оплата послуг здійснюється безготівковим чином із застосуванням платіжних систем, які роблять оплату безпечною та швидкою для Клієнта. За бажанням, Клієнт може також сплачувати шляхом прямого переказу на банківські реквізити, проте залежно від безпосереднього надавача послуг, при такому способі оплати може додатково нараховуватися податок на додану вартість, про що Платформа додатково попередить Клієнта під час здійснення замовлення та оплати.

 1. Повернення коштів, сплачених за послуги

Платформа зобовʼязується повернути Клієнту наявні на його балансі (попередньо перераховані Платформі та не використані для покриття вартості проведених уроків) кошти у випадку неможливості забезпечення надання послуг Платформою, зокрема:

 1. З вини Платформи відсутня можливість надати Клієнту замовлену послугу протягом більше ніж 14 днів.
 2. Протягом 14 днів з моменту отримання від Матема підтвердження про замовлення послуг Клієнтом, якщо використання продукту (послуг) не розпочалося.  

Порядок повернення коштів:

 1. Клієнту необхідно заповнити наступну форму на Веб-сайті https://www.mathema.me/refund-request/ вказавши:
 1. Прізвище та ім’я Клієнта, який бажає повернути кошти;
 2. Номер телефону;
 3. Прізвище та ім’я учня (якщо відрізняється);
 4. Дата оплати про повернення якої направляється запит;
 5. Причина повернення (або коментар);
 6. Банківські реквізити для повернення;
 1. Повернення відбувається протягом 30 днів з моменту подачі заявки за умови відповідності наведеним вище критеріям повернення коштів.
 2. Повернення можливо виключно на банківські реквізити Клієнта.
 3. Сума повернення дорівнює залишку на балансі Клієнта (його актуальність можна перевірити у служби підтримки) за виключенням сервісного збору, розмір якого не перевищує 300 грн.
 1. Приєднання до Умов

Ці Умови, разом із документами, на які в них містяться посилання, є публічною офертою та є договором приєднання (у разі акцепту Клієнтом) відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Умови не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України. Термін дії договору між Платформою та Клієнтом – до дати проведення останнього оплаченого Клієнтом уроку окрім випадків повернення коштів Платформою.

Замовлення Клієнтом послуг на веб-сайті із зазначенням запитуваних даних та оплата Клієнтом замовлених послуг підтверджують однозначний, інформований та беззастережний акцепт Клієнтом положень даних Умов та прирівнюються до власноручного підпису Клієнта.

 1. Права інтелектуальної власності

Всі права на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті та такі, доступ до яких може бути надано в ході надання послуг, зокрема, тексти, зображення, дизайн, графіка, інформація, логотипи, аудіо- та відеозаписи, інтерфейси, програмне забезпечення, тощо є або власністю Матема, або публікуються чи іншим чином використовуються Матема з дозволу відповідного правовласника.

Суворо забороняється будь-яке використання Клієнтом зазначених вище об’єктів інтелектуальної власності окрім як для безпосереднього споживання послуг Клієнтом за винятком випадків, які можуть бути прямо обумовлені цими Умовами чи чітко вказані на Веб-сайті.

 1. Форс-мажор

Матема та/або Клієнт звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботаж; стихійні лиха; відключення електропостачання, інтернету або телекомунікацій; введення державних обмежень, що унеможливлюють належне та повноцінне функціонування Матема та/або будь-які інші обставини, внаслідок дії яких Матема об’єктивно не може вчасно, повно, якісно тощо забезпечити надання послуг Клієнту. Строк виконання зобов’язань в такому разі відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, до моменту відновлення повноцінної роботи Матема та Веб-сайту.

Про виникнення обставин форс-мажору, а також про їх завершення та відновлення роботи Матема, Матема невідкладно інформуватиме шляхом розміщення інформації на Веб-сайті.

 1. Конфіденційність

Будь-яка інформація отримана Матема від Клієнта чи Клієнтом від Матема в процесі надання послуг є конфіденційною.

Матема та Клієнт зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію одне одного без згоди іншої сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути розголошена органам державної влади відповідно до чинного законодавства України, а також зобов’язуються вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація не стала відомою третім особам.

Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цими Умовами конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої сторони. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Матема та Клієнт несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

При цьому, Клієнт надає згоду на обробку та використання його персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України та цими Умовами, зокрема, на отримання, внесення до бази даних, розповсюдження, передачу третім особам, доповнення чи інші зміни, знищення та інші дії, що може здійснювати Матема з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі.

Матема може збирати та обробляти, зокрема, але не виключно, такі персональні дані щодо Клієнта: ім’я, прізвище і по-батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, телефон, особисте зображення (фото, відео), а також іншу релевантну інформацію. Матема може збирати та обробляти згадану вище інформацію для будь-яких цілей, пов’язаних із реалізацією положень цих Умов та наданням послуг. Клієнт погоджується, що його персональні дані можуть бути передані третім особам, в тому числі за межі України, для цілей реалізації положень цих Умов.

 1. Застосовне право і вирішення спорів

Ці Умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України.

У разі виникнення спору між Клієнтом та Матема, такий спір повинен вирішуватися шляхом переговорів, а якщо це неможливо – спір повинен бути переданий для вирішення до компетентного суду в Україні.

 1. Інше

Матема має право на власний розсуд і в будь-який час змінювати, доповнювати або видаляти положення цих Умов, повністю або частково, шляхом публікації на Веб-сайті відповідних відредагованих положень. Клієнт зобов’язаний періодично перевіряти Веб-сайт на предмет відповідних змін в Умовах. Подальше споживання Клієнтом послуг після внесення змін до тексту Умов означає, що Клієнт погоджується з такими змінами. У разі внесення суттєвих змін до Умов відповідне повідомлення буде опубліковано на Веб-сайті. При цьому такі зміни не будуть впливати на вже замовлені та оплачені Клієнтом послуги з точки зору їх вартості та кількості. Змінені положення Умов набирають чинності через 10 днів після публікації нової редакції Умов. За запитом Клієнта Платформа надає Умови, які застосовуються до вже замовлених та оплачених Клієнтом послуг.

Доступ до Веб-сайту та послуг надається на умовах «як є». Якщо інше явно не передбачене цими Умовами, Матема відмовляється від усіх та будь-яких гарантій, у максимально допустимих законодавством межах, стосовно Веб-сайту та послуг, включаючи, але не обмежуючись, гарантіями дотримання прав інтелектуальної власності третіх осіб чи інших прав.

Матема не надає жодних гарантій, зокрема, щодо надійності, коректності та безперервності роботи Веб-сайту та пов’язаних із цим затримок у наданні послуг.

Матема не несе відповідальності, якщо будь-яка інформація, матеріали, контент, тощо доступні на Веб-сайті чи такі, доступ до яких може бути надано в ході надання послуг, є неточними або неповними, а також за типографічні помилки або недоліки в тексті або інших матеріалах.

В жодному випадку Матема, її співробітники чи підрядники не несуть відповідальності за прямі чи непрямі збитки, включаючи упущену вигоду, пов’язані з використанням або неможливістю використання Веб-сайту чи послуг; за шкоду, що виникла в результаті використання отриманої за допомогою Веб-сайту чи послуг інформації, а також в результаті помилок, дефектів і перебоїв в роботі Веб-сайту. Наведена відмова від відповідальності застосовується в обсязі, максимально допустимому застосовним законодавством.

Надаючи свої дані Платформі, Клієнт надає згоду на отримання маркетингової розсилки від Матема та публікації персональних відгуків Клієнта про послуги. Таку згоду Клієнт може відкликати у будь-який момент.

 1. Контактна інформація Матема

Якщо у вас є будь-які запитання або коментарі щодо цих Умов чи послуг, будь ласка, зв’яжіться з нами:

 • Електронна пошта: support@mathema.me
 • Телефон: +380734459025
 • Адреса для листування:  Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 14 літера Г, офіс 8

Надавачами послуг під комерційним найменуванням “Матема” чи “Платформа Матема” можуть бути, залежно від особи репетиторів, які можуть бути залучені до надання послуг Платформою Матема, наступні юридичні особи:

 • ТОВ «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА МАТЕМА», код ЄДРПОУ 45288031, Україна, 03124, місто Київ, вулиця Василенка Миколи, будинок 14 літера Г, офіс 8, електронна пошта: support@mathema.me;
 • MATHEMA SP. Z O.O., Республіка Польща, Мазовецьке воєводство, Варшава, вулиця Злота 7/28, 00-019, електронна пошта: spzoo@mathema
 • Mathemame OÜ, Естонія, Хар’юський повіт, Таллінн, район Кесклінна, Торнімае тн 5, 10145, електронна пошта: main@mathema.me 
 • Mathemame, Inc., США, 2810 Норс Чорч Стріт 41981 Вілмінгтон, Делавер, 19802, електронна пошта: main@mathema.me 
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я