Демонстраційний варіант НМТ з математики 2024

На цій сторінці ви можете пройти демонстраційну версію НМТ з математики 2024 року. Демоваріант НМТ з математики створили працівники УЦОЯО, які розробляють завдання для реального НМТ. Структура, теми завдань і їх кількість максимально наближені до НМТ з математики 2024.Як виглядає тест?

Всього в демонстраційному тесті 22 завдання. За правильне виконання усіх завдань учень може отримати максимально 32 бали:

  • 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді (1 бал за правильну відповідь).
  • 3 завдання на встановлення відповідності (1, 2, 3 бали, залежно від кількості правильно встановлених пар).
  • 4 завдання з короткою відповіддю (2 бали за правильну відповідь).

Завдання 1

У першу годину роботи на телефон гарячої лінії надійшло 145 дзвінків, а за другу годину  на 17 дзвінків більше. Скільки всього дзвінків надійшло на телефон гарячої лінії за дві години роботи?

Завдання 2

О шостій годині ранку визначено температуру повітря на десяти метеостанціях. Отримані дані відображено в таблиці.

Завдання 3

На рисунку зображено пряму трикутну призму. Її бічною гранню є

Завдання 4

Якщо  m=n1, то 7m=

Завдання 5

Завдання 6

Розв'яжіть нерівність 0,2х - 54 < 0.

Завдання 7

На рисунку зображено графік функції y=f(x), визначеної на проміжку [1;8]. Скільки нулів має ця функція на заданому проміжку?

Завдання 8

Спростіть вираз  a(a+2b)(a+b

Завдання 9

У трикутнику ABC кут B – тупий. Які з наведених тверджень є правильними?

I. ∠A + ∠C < 90º
ІІ. AB + BC < AC
IIІ. Центр кола, описаного навколо трикутника ABC, лежить поза його межами.

Завдання 10

Завдання 11

Завдання 12

Периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 72 см. Обчисліть довжину висоти піраміди, якщо її апофема дорівнює 15 см.

Завдання 13

Завдання 14

У паралелограмі ABCDAB=√6 см,  BAD=30º  CBD=45º (див. рисунок). Обчисліть довжину діагоналі BD.

Завдання 15

Завдання 16

До кожного початку речення (13) доберіть його закінченням (АД) так, щоб утворилося правильне твердження.

1.

2.

3.

Завдання 17

Установіть відповідність між виразом (13) і тотожно рівним йому виразом (АД), якщо a - довільне додатне число, a1.

1.

2.

3.

Завдання 18

Квадрат ABCD та прямокутна трапеція BMNC лежать в одній площині (див. рисунок). Площа кожної із цих фігур дорівнює 36 см²AM=15 см.

Установіть відповідність між відрізком (13) та його довжиною (АД).

1.

2.

3.

Завдання 19

На рисунку зображено фрагмент частини поперечного перерізу стосу дерев’яних колод. У нижньому ряду стосу 13 колод, а у верхньому – одна. Визначте загальну кількість колод у цьому стосі.

Завдання 20

Редактор стрічки новин вирішує, у якій послідовності розмістити 6 різних новин: 2 політичні, 3 суспільні та 1 спортивну. Скільки всього є різних послідовностей розміщення цих 6 новин у стрічці за умови, що політичні новини мають передувати іншим, а спортивна новина має бути останньою? Уважайте, що кожна з цих 6 новин у стрічці не повторюватиметься.

Завдання 21

Завдання 22

Введіть Email щоб отримати результати

Рекомендації щодо проходження демонстраційного НМТ з математики від Mathema

  • Демонстраційний тест НМТ з математики 2024 дає абітурієнтам можливість познайомитись із форматом тестування. 
  • Тест містить точну структуру реального НМТ з математики. 
  • Рекомендуємо абітурієнтам проходити його, фіксуючи час, щоб краще розподілити таймінг на іспиті.
  • Після проходження тесту учні можуть перевести набрані бали у 200-бальну шкалу. Для цього скористайтеся таблицею від УЦОЯО. У 2023 році прохідний бал був – 4.


Чому важливо пройти демонстраційний варіант НМТ з математики?

Репетитори з математики Mathema радять регулярно проходити тести на різноманітних платформах під час підготовки до НМТ. На сайті Mathema можна пройти авторські НМТ тести з математики, а також пройти безкоштовний курс підготовки до НМТ з математики, який створили репетитори платформи.

  1. Тест НМТ з математики 2024
  2. Тест НМТ з математики 2023
  3. Безкоштовна підготовка до НМТ з математики
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я