Тест – Функції Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень – НМТ 2024

Це безкоштовний онлайн-тест від Mathema на тему “Функції Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень”. З його допомогою учні можуть перевірити та закріпити свої знання перед НМТ з математики. Максимальна кількість балів, які може набрати учень на тесті “Функції Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень” — 26.

  • 1 бал за кожну правильну відповідь у завданнях 1-6
  • 1 бал за кожну правильно підібрану відповідність у завданнях 7-8
  • 2 бали за кожну правильну відповідь у завданнях 9-14.

Запитання 1

Знайдіть значення функції у = √х, якщо значення аргументу дорівнює 4.

Запитання 2

На малюнку зображено графік функції у = ах² + bx + c. Нехай D – дискримінант квадратного тричлена ах² + bx + c. Порівняйте а і D з нулем.

Запитання 3

Графік функції у = х² перенесли на 2 одинці ліворуч уздовж осі х. Укажіть функцію, графік якої при цьому отримали.

Запитання 4

Укажіть функцію, що зростає на проміжку (0; +∞).

Запитання 5

Знайдіть область значень функції у = х², якщо 4 ≤ х ≤ 9.

Запитання 6

На якому з малюнків може бути зображено графік функції у = 2х +х²?

Запитання 7

Установіть відповідність між квадратичною функцією (1-4) та її нулями (А-Д).

1.

2.

3.

4.

Запитання 8

Установіть відповідність між квадратичною функцією (1-4) та нулями цієї функції (А-Д).

1.

2.

3.

4.

Запитання 9

Вісь симетрії графіка функції у(х) = ах² + 4х - 7 проходить через точку М(-1; 11).
Знайдіть а.

Запитання 10

Вісь симетрії графіка функції у(х) = ах² + 4х - 7 проходить через точку М(-1; 11).
Знайдіть найменше значення аргументу, при якому значення функції дорівнює -4,5.

Запитання 11

Знайдіть найменше значення функції у = 0,25х² - 5х + 17.

Запитання 12

Графік функції у = х² + bx + c проходить через точки А(1; 0) і В(2; 6). Знайдіть b і с. У відповідь запишіть значення добутку .

Запитання 13

Графік функції у = g(x) проходить через точку М(3; -7), а графік функції y = g(x) + n – через точку К(3; 8). Знайдіть n.

Запитання 14

Графік функції у = f(x) проходить через точку K(-2; 3), а графік функції y = f(x) + m – через точку L(-2; -7). Знайдіть m.

Введіть Email щоб отримати результати

Матеріали Mathema, які допоможуть підготуватися до НМТ з математики

Якщо вам сподобався цей тест, зверніть увагу на інші матеріали, які ми створили для підготовки до НМТ:

  1. Безкоштовний курс підготовки до НМТ з математики
  2. Пробний НМТ з математики від Mathema
  3. Стаття “Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Стаття “Головні помилки на НМТ з математики. Як до них підготуватися?
  5. Стаття “Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів

Також у нас на сайті ви можете знайти репетитора з математики, який допоможе підготуватися до НМТ.

У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я