Тест ЗНО з математики 2020 – основна сесія

Тест створений освітньою платформою Mathema на основі матеріалів Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Цей тест є аналогом реального ЗНО з математики 2020 року та підходить абітурієнтам, які готуються до іспитів з математики. Цей тест є важливим інструментом для підготовки абітурієнтів до ЗНО з математики, дозволяючи їм оцінити свої знання та підготовленість до іспиту.

Структура тесту:

  • Тестові завдання (завдання 1-16): Кожне правильно вирішене завдання оцінюється в 1 бал.
  • Завдання на встановлення відповідності (завдання 17-20): Кожна правильно встановлена пара оцінюється в 1 бал, тому максимально можлива кількість балів за кожне з цих завдань становить 3 бали.
  • Завдання з кількома правильними відповідями (завдання 21-24): За кожну правильну відповідь у варіанті нараховується 1 бал, проте максимальна кількість балів за одне завдання не перевищує 2 бали.
  • Завдання з розгорнутою відповіддю (завдання 25-29): Кожне правильно вирішене завдання оцінюється в 2 бали.
  • Завдання 30-32 не включені до цього тесту.


Завдання 1

Завдання 2

Прямі l, m і n лежать в одній площині (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α.

Завдання 3

Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Яку максимальну кількість копій можна одержати за 1 хвилину?

Завдання 4Завдання 5

Сума довжин усіх ребер куба дорівнює 72 см. Визначте довжину одного ребра цього куба.

Завдання 6

На рисунку зображено графік функції y = f(x), визначеної на проміжку [-2; 4]. Укажіть нуль цієї функції.

Завдання 7

Розв'яжіть рівняння х²-4х+3=0.

Завдання 8

На вершину гори ведуть 5 доріг. Скільки всього є варіантів вибору маршруту підйому на вершину гори однією дорогою, а спуску - іншою?

Завдання 9

Які з наведених тверджень є правильними?

І. Діагоналі будь-якого ромба ділять його кути навпіл.
II. Діагоналі будь-якого чотирикутника точкою перетину діляться навпіл.
ІІІ. Діагоналі будь-якого квадрата перпендикулярні.

Завдання 10

Завдання 11

Завдання 12

Розкладіть вираз (х+у)²-9х² на множники.

Завдання 13

Графік довільної функції у = f(x) паралельно перенесли вздовж осі у на 3 одиниці вниз. Графік якої з наведених функцій отримали?

Завдання 14

Спростіть вираз (1+tg²α)sin²α.

Завдання 15

Завдання 16

Завдання 17

Завдання 18

На рисунку зображено прямокутник і трикутник, що е гранями правильної трикутної призми. Периметр цього прямокутника дорівнює 38 см. Визначте площу основи цієї призми, якщо довжина висоти призми дорівнює 11 см.

Завдання 19

Завдання 20

Завдання 21

До кожного початку речення (1-3) доберіть його закінчення (А - Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1.

2.

3.

Завдання 22

Установіть відповідність між виразом (1-3) та тотожно рівним йому виразом (А - Д), якщо а - довільне відʼємне число.

1.

2.

3.

Завдання 23

Бічні сторони АВ та CD прямокутної трапеції ABCD дорівнюють 6 см і 10 см відповідно. Менша діагональ трапеції лежить на бісе-крисі її прямого кута (див. рисунок). Установіть відповідність між відрізком (1-3) та його довжиною (А - Д).

1.

2.

3.

Завдання 24

Установіть відповідність між вимірами циліндра (1-3) та правильним щодо нього твердженням (А - Д).

1.

2.

3.

Завдання 25.1

Вартість оренди автомобіля бюджетного класу складається з основної плати та додаткової плати за понаднормовий пробіг. За перевищення норми пробігу (50 км за одну добу) нараховують додаткову плату в розмірі 6 грн за кожен понаднормовий кілометр. Пробіг автомобіля, орендованого на 6 діб, становить 420 км.

Яку суму грошей Р (у грн) становитиме додаткова плата за понаднормовий пробіг орендованого автомобіля?

Завдання 25.2

Вартість оренди автомобіля бюджетного класу складається з основної плати та додаткової плати за понаднормовий пробіг. За перевищення норми пробігу (50 км за одну добу) нараховують додаткову плату в розмірі 6 грн за кожен понаднормовий кілометр. Пробіг автомобіля, орендованого на 6 діб, становить 420 км.

Основна плата за оренду автомобіля є фіксованою й становить 400 грн за кожну добу. Скільки відсотків від основної плати за 6 діб становить сума грошей Р?

Завдання 26.1

Завдання 26.2

Завдання 27.1

Завдання 27.2

Завдання 28

Човен проплив 18 км проти течії річки, витративши вдвічі менше часу, ніж на подолання 48 км за течією. Власна швидкість човна є сталою. Визначте власну швидкість човна (у км/год), якщо швидкість течії дорівнює 2,5 км/год.

Завдання 29

У першому рядку таблиці наведено значення температури повітря, яку вимірювали на метеостанції через кожні 3 години впродовж доби. У другому рядку зазначено частоту фіксувань відповідного значення температури впродовж доби. За даними метеостанції визначте середню температуру (у °С) протягом цієї доби.

Введіть Email щоб отримати результати


В блозі Mathema можна дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики, специфіку тестування і корисні матеріали для підготовки. Ось кілька публікацій, які можуть вас зацікавити:

  1. Вступ без НМТ та ЗНО: куди можна вступити без НМТ 2024
  2. Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів
  3. Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Як розв’язувати рівняння з параметрами на НМТ? Приклади та поради
  5. Формули для НМТ, яких не буде в довідкових матеріалах. Що потрібно знати
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden