Тест ЗНО з математики 2017 – додаткова сесія

Цей тест створила освітня платформа Mathema за матеріалами УЦОЯО. Завдання цього тесту відповідають завданням реального ЗНО з математики, які учні складали у 2017 році під час додаткової сесії. Якщо ви готуєтесь до вступу в ЗВО, цей тест допоможе ознайомитися з форматом тестування. Також він підійде для людей, які перевірити свої знання з математики.

Структура тесту:

  • Завдання 1-20 мають 5 варіантів відповіді, з яких лише одна правильна
  • Завдання 21-24: встановлення відповідності
  • Завдання 25-30: запишіть правильну відповідь 


Завдання 1

Завдання 2

Розвʼяжіть рівняння х² - 10 - 5х + 14.

Завдання 3

Функція у = f(x) визначена й зростає на проміжку [-3; 2]. На рисунку зображено графік цієї функції на проміжку [-3; 0]. Яка з наведених точок може належати графіку цієї функції?

Завдання 4

Точка В належить відрізку АС. Визначте відстань між серединами відрізків АВ і ВС, якщо АВ = 10 см, ВС - 5,2 см.

Завдання 5

У таблиці наведено дані про температуру повітря в різний час того самого дня.

Завдання 6

Завдання 7

У прямокутній системі координат у просторі задано сферу з центром у точці М. Відрізок АВ – діаметр цієї сфери. Визначте координати точки М, якщо А(2; -1; 0), В (8; 3; 2).

Завдання 8

Завдання 9

Завдання 10

Укажіть вираз, тотожно рівний виразу х² + 4.

Завдання 11

Довжина сторони ромба дорівнює 12 см. Визначте довжину більшої діагоналі цього ромба, якщо його тупий кут дорівнює 120°.

Завдання 12

Площини α і β паралельні. Які з наведених тверджень є правильними?

І. Існує пряма, що лежить і в площині α, і в площині β.
II. Якщо пряма перпендикулярна до площини α, то вона перпендикулярна до
площини β.
ІІІ. Якщо пряма лежить у площині α, то вона паралельна будь-якій прямій у
площині β.

Завдання 13

Завдання 14

Підлога кімнати має форму квадрата. На ній лежить квадратний килим, кожна сторона якого віддалена від найближчої стіни кімнати на 20 см (див. рисунок). Визначте периметр килима, якщо периметр підлоги дорівнює 18 м. Наявністю плінтусів на підлозі знехтуйте.

Завдання 15

Завдання 16

Завдання 17

Завдання 18

Завдання 19

Визначте площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, довжина сторони основи якої дорівнює 10 см, а довжина бічного ребра - 13 см.

Завдання 20

Завдання 21

Установіть відповідність між функцією (1-4) та прямою, зображеною на рисунку (А-Д), яка не має з графіком цієї функції жодної спільної точки.

1.

2.

3.

4.

Завдання 22

Установіть відповідність між виразом (1-4) та твердженням про його значення
(А-Д) при а = 15.

1.

2.

3.

4.

Завдання 23

Рівносторонній трикутник АВС та рівнобедрений трикутник ACD, у якому АС = DC i ∠ACD = 40°, лежать в одній площині (див. рисунок). Установіть відповідність між кутом (1-4) та його градусною мірою (А-Д).

1.

2.

3.

4.

Завдання 24

Установіть відповідність між фігурою (1-4) і тілом обертання (А-Д), утвореним унаслідок обертання цієї фігури навколо прямої, зображеної пунктиром.

1.

2.

3.

4.

Для приготування чайної суміші змішали індійський та цейлонський чай у відношенні 10 : 13, причому індійського чаю взяли 180 г.

Скільки грамів чайної суміші отримали?

Для приготування чайної суміші змішали індійський та цейлонський чай у відношенні 10 : 13, причому індійського чаю взяли 180 г.

На скільки відсотків у суміші цейлонського чаю більше, ніж індійського?

На рисунку зображено прямокутник ABCD і кругові сектори КАМ та ВСР, що мають одну спільну точку О. Площа сектора ВСР дорівнює 9π см², АО = 4 см.

Визначте радіус сектора ВСР (у см).

На рисунку зображено прямокутник ABCD і кругові сектори КАМ та ВСР, що мають одну спільну точку О. Площа сектора ВСР дорівнює 9π см², АО = 4 см.

Обчисліть площу прямокутника ABCD (у см²).

Човен проходить 24 км за течією ріки за 5 годин і 12 км проти течії за 3 години. Визначте швидкість течії ріки (у км/год). Уважайте, що власна швидкість човна та швидкість течії незмінні.

Спортсмен робить один постріл у мішень. Імовірність того, що він улучить у мішень, у 7 разів більша за ймовірність того, що він у неї не влучить. Обчисліть імовірність того, що спортсмен улучить у мішень.


В блозі Mathema можна дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики, специфіку тестування і корисні матеріали для підготовки. Ось кілька публікацій, які можуть вас зацікавити:

  1. Вступ без НМТ та ЗНО: куди можна вступити без НМТ 2024
  2. Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів
  3. Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Як розв’язувати рівняння з параметрами на НМТ? Приклади та поради
  5. Формули для НМТ, яких не буде в довідкових матеріалах. Що потрібно знати
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden