Тест ЗНО з математики 2016 – основна сесія

Цей тест містить реальні завдання ЗНО з математики за 2016 рік, які абітурієнти розвʼязували під час основної сесії. Тест створений освітньою платформою Mathema за матеріалами УЦОЯО. Він створений для абітурієнтів, які готуються до вступу ЗВО і допомагає оцінити свої знання з математики. У тесті не передбачений таймер, тому ми радимо засікати час проходження. Це допоможе краще імітувати реальне тестування. 

Структура тесту

  • Завдання 1-20 мають 5 варіантів відповіді, з яких лише одна правильна
  • Завдання 21-24: встановлення відповідності
  • Завдання 25-30: запишіть правильну відповідь 


Завдання 1

0,4х² • 5х³ =

Завдання 2

Завдання 3

Графіком однієї з наведених функцій є пряма. Укажіть цю функцію.

Завдання 4Завдання 5

У прямокутній декартовій системі координат у просторі на осі z вибрано точку М (див. рисунок). Серед наведених варіантів укажіть можливі координати цієї точки.

Завдання 6

Завдання 7

На рисунку жирними точками позначено річні мінімуми площі поверхні арктичного льоду, що спостерігалися в період з 2004 р. по 2014 р. (для наочності точки зʼєднано відрізками). По горизонталі відмічено роки, а по вертикалі - площу поверхні льоду (у млн км²). Користуючись наведеною інформацією, визначте із вказаного періоду рік, у якому величина річного мінімуму площі поверхні льоду змінилась найбільше порівняно з попереднім роком.

Завдання 8

Якому значенню серед наведених може дорівнювати довжина сторони АС трикутника АВС, якщо АВ - 3 см, ВС - 10 см?

Завдання 9

Завдання 10

Прямі а та b мимобіжні. Які з наведених тверджень є правильними?
І. Прямі а та b перетинаються.
II. Прямі а та b лежать в одній площині.
III. Існує пряма, паралельна прямій а, що перетинає пряму b.

Завдання 11

Завдання 12

Завдання 13

Екрани телевізорів, зображених на рис. 1 і 2, мають форму прямокутників, відповідні сторони яких пропорційні. Діагоналі екранів цих телевізорів дорівнюють відповідно 32 дюйма і 48 дюймів. Визначте, у скільки разів площа екрана телевізора, зображеного на рис. 2, більша за площу екрана телевізора,
зображеного на рис. 1.

Завдання 14

Завдання 15

Яка з наведених парабол може бути графіком функції рівняння y = x² + px + q, якщо x² + px + q = 0  не має дійсних коренів?

Завдання 16

Визначте обʼєм правильної трикутної призми, бічні грані якої є квадратами, а периметр основи дорівнює 12.

Завдання 17

Обчисліть значення виразу 4sin²α, якщо 4cos²α - 1.

Завдання 18

Завдання 19

Завдання 20

Завдання 21

На рисунках (1-5) зображено графіки функцій, визначених на відрізку [-3; 3].

1.

2.

3.

4.

Завдання 22

1.

2.

3.

4.

Завдання 23

На рисунку зображено коло з центром у точці О, радіус якого дорівнює 6. Хорду ВС видно з центра кола під кутом 60°, ВК – діаметр. Через точку А до кола проведено дотичну АВ, причому АО = 2АВ. Установіть відповідність між відрізком (1-4) та його довжиною (А-Д).

1.

2.

3.

4.

Завдання 24

Установіть відповідність між геометричним тілом (1-4) та площею його повної поверхні (А-Д).

1.

2.

3.

4.

У бібліотеці є лише підручники, словники, довідники та книги з художньої літератури. Відсотковий розподіл кількості цих книг у бібліотеці відображено на діаграмі.

Визначте загальну кількість книг у цій бібліотеці, якщо кількість підручників дорівнює 72.

У бібліотеці є лише підручники, словники, довідники та книги з художньої літератури. Відсотковий розподіл кількості цих книг у бібліотеці відображено на діаграмі.

Скільки потрібно придбати додатково підручників, щоб отримана після цього їхня сумарна кількість відносилася до кількості довідників як 4:1?

На рисунку зображено квадрат ABCD, сторона якого дорівнює 15. На сторонах AD і ВС квадрата вибрано точки К і М так, що АК = 4, МС = 3.

Визначте відстань між серединами відрізків АВ і КМ.

На рисунку зображено квадрат ABCD, сторона якого дорівнює 15. На сторонах AD і ВС квадрата вибрано точки К і М так, що АК = 4, МС = 3.

Обчисліть довжину відрізка КМ.

У готелі для проживання туристів є одномісні, двомісні та тримісні номери.
Їх всього 124. Якщо всі номери в готелі заповнені, то одночасно в ньому проживає 270 туристів. Скільки всього в цьому готелі тримісних номерів, якщо кількість одномісних номерів дорівнює кількості двомісних номерів?


В блозі Mathema можна дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики, специфіку тестування і корисні матеріали для підготовки. Ось кілька публікацій, які можуть вас зацікавити:

  1. Вступ без НМТ та ЗНО: куди можна вступити без НМТ 2024
  2. Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів
  3. Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Як розв’язувати рівняння з параметрами на НМТ? Приклади та поради
  5. Формули для НМТ, яких не буде в довідкових матеріалах. Що потрібно знати
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden