Тест ЗНО з математики 2015 – додаткова сесія

Цей тест, розроблений командою освітньої платформи Mathema, відтворює завдання додаткової сесії тесту ЗНО з математики 2015 року. Він дозволяє абітурієнтам максимально точно оцінити свої знання та навички, які необхідні для успішної здачі іспиту з математики.

Тест містить завдання, які були опубліковані Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО), і відповідають реальним умовам додаткової сесії ЗНО. Використання часових обмежень, аналогічних реальному іспиту, допоможе абітурієнтам адаптуватися до темпу роботи під час ЗНО та підвищити свої шанси на успіх.

Структура тесту:

  • Завдання 1-20 мають 5 варіантів відповіді, з яких лише одна правильна
  • Завдання 21-24: встановлення відповідності
  • Завдання 25-30: запишіть правильну відповідь

Завдання 1

Катет CB і гіпотенуза AB прямокутного трикутника ABC лежать на прямих, що перетинаються під кутом 55º (див. рисунок). Визначте градусну міру ∠CAB.

Завдання 2

Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння 0,5(x-4)=1,5.

Завдання 3

Два фахівці розробили макет рекламного оголошення. За роботу вони отримали 3000 і розподілили гроші таким чином: перший отримав четверту частину зароблених грошей, а другий ­- решту. Скільки гривень отримав за цю роботу другий фахівець?

Завдання 4

У просторі задано пряму a і точку M, яка не належить цій прямій. Скільки всього прямих, що перетинають пряму a, можна провести перпендикулярно до неї через точку M?

Завдання 5

Завдання 6

Розкладіть на множники вираз 25x²-1.

Завдання 7

Якому проміжку належить значення виразу sin415º?

Завдання 8

На рисунку зображено ескіз графіка функції y = x²+2x-3. На якому з проміжків ця функція спадає?

Завдання 9

Завдання 10

Завдання 11

Укажіть рівняння прямої, що проходить через точку O (0;0).

Завдання 12

Визначте об'єм конуса, висота якого дорівнює 4 см, а діаметр основи ­- 6 см.

Завдання 13

Завдання 14

Завдання 15

Завдання 16

Завдання 17

Завдання 18

Розв'яжіть нерівність (х+4)(х-8)>3(x-8).

Завдання 19

Завдання 20

На рисунку зображено осьовий переріз світлодіодної лампи. Активна поверхня цієї лампи, через яку відбувається випромінювання світла, є тілом обертання, утвореним обертанням відрізка AB та чверті кола BC навколо осі l. Використовуючи зазначені на рисунку дані, обчисліть площу активної поверхні світлодіодної лампи. Виберіть відповідь, найближчу до точної.

Завдання 21

1.

2.

3.

4.

Завдання 22

Установіть відповідність між запитанням (1-4) та правильною відповіддю на нього (А-­Д).

1.

2.

3.

4.

Завдання 23

До кожного початку речення (1-­4) доберіть його закінчення (А­-Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1.

2.

3.

4.

Завдання 24

У прямокутній декартовій системі координат xyz у просторі задано точки: O ­(0; 0; 0) - початок координат, C (-2; 6; 0). До кожного початку речення (1-­4) доберіть його закінчення (А-­Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1.

2.

3.

4.

Мобільний телефон у