Тест ЗНО з математики 2014 – основна сесія

Цей тест створено командою експертів освітнього проєкту Mthema для абітурієнтів, які готуються до ЗНО з математики. Він включає завдання основної сесії тесту ЗНО з математики 2014, які були опубліковані УЦОЯО, та дозволяє оцінити рівень підготовки до іспиту.

Проходження тесту в умовах, максимально наближених до реального ЗНО, допоможе абітурієнтам звикнути до часових обмежень та покращити свої результати. Тест допоможе виявити слабкі місця в знаннях та скорегувати підготовку до іспиту.

Структура тесту:

  • Завдання 1-20 мають 5 варіантів відповіді, з яких лише одна правильна
  • Завдання 21-24: встановлення відповідності
  • Завдання 25-30: запишіть правильну відповідь 

Завдання 1

Якщо m=n-1, то 7-m=

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Укажіть рівняння, коренем якого є число 2.


Завдання 5

Які з наведених тверджень є правильними?

I. Сума двох будь-­яких вертикальних кутів дорівнює 180º.
II. Сума двох будь-­яких суміжних кутів дорівнює 180º.
III. Сума будь-­якого гострого кута та будь­-якого тупого кута дорівнює 180º.

Завдання 6

Студент на першому курсі повинен вибрати одну з трьох іноземних мов, яку вивчатиме, та одну з п'яти спортивних секцій, що відвідуватиме. Скільки всього існує варіантів вибору студентом іноземної мови та спортивної секції?

Завдання 7

Завдання 8

Завдання 9

Точка C лежить на осі x прямокутної системи координат і знаходиться на відстані 5 від точки A(-2; 4). Відрізок AC перетинає вісь y. Знайдіть координати точки C.

Завдання 10

На рисунку зображено графік функції y=f(x), визначеної на проміжку [-6; 6]. Яку властивість має функція y=f(x)?

Завдання 11

Завдання 12

Розв'яжіть рівняння tg (3x) = √3.

Завдання 13

Завдання 14

Відомо, що ctg α0. Якого значення може набувати sin α?

Завдання 15

Завдання 16

На рисунку зображено розгортку піраміди, що складається з квадрата, сторона якого дорівнює 10 см, і чотирьох правильних трикутників. Визначте площу бічної поверхні цієї піраміди (у см²).

Завдання 17

Завдання 18

Відрізок AB перетинає площину α в точці O. Проекції відрізків AO і BO на цю площину дорівнюють 5 см і 20 см відповідно. Знайдіть довжину відрізка AB, якщо AO = 8 см.

Завдання 19

На площі міста встановили однакові бетонні ємності для квітів, виготовлені у формі прямокутних паралелепіпедів, виміри яких дорівнюють 40 см, 40 см і 50 см (див. рисунок). Товщина кожної з чотирьох бічних стінок становить 5 см, а товщина днища — 10 см. Який об'єм бетону (у м³) було використано для виготовлення 10 таких ємностей? Утратою бетону під час виготовлення знехтуйте.

Завдання 20

Завдання 21

До кожного виразу (1—4) доберіть тотожно йому рівний (А—Д), якщо m>2, m — натуральне число.

1.

2.

3.

4.

Завдання 22

1.

2.

3.

4.

Завдання 23

На рисунку зображено квадрат ABCD зі стороною 1 см та прямокутний трикутник CDF, гіпотенуза якого CF дорівнює √5 см. Фігури лежать в одній площині. Установіть відповідність між початком речення (1—4) та його закінченням (А—Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1.

2.

3.

4.

Завдання 24

На рисунку зображено полігон частот певного ряду даних, на якому по осі абсцис відмічені елементи цього ряду, а по осі ординат — їхні частоти. Установіть відповідність між характеристикою (1—4) цього ряду даних та її числовим значенням (А—Д).

1.

2.

3.

4.

Початкова вартість сукні становила 144 грн. Унаслідок уцінення вартість цієї сукні було зменшено на 60%.

Обчисліть вартість сукні після уцінення (у грн).

Початкова вартість сукні становила 144 грн. Унаслідок уцінення вартість цієї сукні було зменшено на 60%.

Скільки відсотків становить початкова вартість сукні від її вартості після уцінення?

На стороні AD паралелограма ABCD як на діаметрі побудовано півколо так, що воно дотикається до сторони BC в точці M. Довжина дуги MD дорівнює 6,5π см.

Обчисліть (у см) довжину радіуса цього півкола.

На стороні AD паралелограма ABCD як на діаметрі побудовано півколо так, що воно дотикається до сторони BC в точці M. Довжина дуги MD дорівнює 6,5π см.

Обчисліть площу паралелограма (у см²).


В блозі Mathema можна дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики, специфіку тестування і корисні матеріали для підготовки. Ось кілька публікацій, які можуть вас зацікавити:

  1. Вступ без НМТ та ЗНО: куди можна вступити без НМТ 2024
  2. Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів
  3. Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Як розв’язувати рівняння з параметрами на НМТ? Приклади та поради
  5. Формули для НМТ, яких не буде в довідкових матеріалах. Що потрібно знати
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden