Тест НМТ з математики 2023 – 1 сесія

Освітня платформа Mathema розробила тест з математики, який включає реальні завдання Національного мультипредметного тесту 2023 року, представлені в першій сесії. Цей тест призначений для абітурієнтів та учнів, які готуються до НМТ з математики, і має на меті допомогти їм краще зрозуміти свій рівень знань та підготуватися до майбутніх іспитів.

Усі завдання для тесту взяті з офіційного сайту Українського центру оцінювання якості освіти, що гарантує їхню відповідність реальному тестуванню. Команда Mathema рекомендує проходити завдання на час, адже це дозволяє абітурієнтам та учням краще зрозуміти, як ефективно розподіляти свій час під час реального тесту.

Структура тесту:

  • 15 тестових завдань – кожне оцінюється в 1 бал. Ці завдання передбачають вибір правильної відповіді з кількох варіантів.
  • 3 завдання на встановлення відповідності – загальна оцінка за ці завдання становить 3 бали, де кожна правильна пара оцінюється в 1 бал. Такі завдання вимагають від учасників зіставлення елементів з двох різних груп.
  • 4 завдання з короткою відповіддю – кожне з цих завдань оцінюється у 2 бали, що в сумі дає 8 балів. У цих завданнях учасникам потрібно самостійно сформулювати відповідь без варіантів для вибору.

Максимальна кількість балів – 32 бали.

 


Завдання 1

Для облаштування кафе було придбано столи і стільці у співвідношенні 1:3 відповідно. Укажіть діаграму, на якій правильно відображено розподіл придбаних столів і стільців.

Завдання 2

2(5x + 6) =

Завдання 3

Точки А і В лежать на колі радіуса 16. Укажіть найбільше можливе значення довжини відрізка АВ.

Завдання 4

Розв'яжіть нерівність х + 3 ≤ 0.


Завдання 5

Завдання 6

На рисунку зображено графік функції y = f(x), визначеної на проміжку [-3; 3]. Укажіть нуль цієї функції.

Завдання 7

Плату за користування комп'ютерною програмою підвищили зі 140 грн у 2021 р. до 161 грн у 2022 р. На скільки відсотків збільшили плату у 2022 р. порівняно з 2021 р.?

Завдання 8

Доберіть закінчення речення так, щоб утворилося правильне твердження: "Циліндр утворений обертанням...


Завдання 9

Завдання 10

Які з наведених тверджень є правильним?

Завдання 11

Завдання 12

Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом x(t) = 6t², де x(t) – координата точки, t – час. За якою формулою визначають швидкість v(t) цієї матеріальної точки в будь-який момент часу t?

Завдання 13

У паралелограмі ABCD ∠A=30º, бічна сторона AB = 12 см. Сторона AD втричі більша за висоту, проведену до цієї сторони (див. рисунок). Визначте площу (см²) цього паралелограма.

Завдання 14

Завдання 15

Укажіть корінь рівняння sin 4x = -1.

Завдання 16

Узгодьте твердження (1-3) доберіть закінчення (А-Д), для якої це твердження є правильним.

1.

2.

3.

Завдання 17

До початку речення (1-3) доберіть закінчення (А-Д) так, щоб утворилося правильне твердження, якщо n – натуральне число.

1.

2.

3.

Завдання 18

У прямокутному трикутнику ABC ∠C = 90º, ∠B = 24º. На продовженні катета AC вибрано точку K так, що A AK = KB (див. рисунок). Точка O – центр кола, описаного навколо трикутника ACB. Узгодьте кут (1-3) із його градусною мірою (А-Д).

1.

2.

3.

Завдання 19

Число 27 є членом арифметичної прогресії з різницею d = 5. Визначте числа з проміжку (60; 75), що є членами цієї прогресії. У відповідь запишіть суму цих чисел.

Завдання 20

Переможцю олімпіади заплановано подарувати комплект із 5 книг, у якому 2 збірники олімпіадних задач та 3 науково-популярні книги. Скільки всього варіантів формування такого комплекту книг, якщо є 8 різних збірників та 10 різних науково-популярних книг?

Завдання 21

Основою прямої призми є ромб зі стороною 20. Периметр одного з діагональних перерізів призми дорівнює 58. Визначте об'єм призми, якщо об'єм її висота дорівнює 5.

Завдання 22

Введіть Email щоб отримати результати


В блозі Mathema можна дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики, специфіку тестування і корисні матеріали для підготовки. Ось кілька публікацій, які можуть вас зацікавити:

  1. Вступ без НМТ та ЗНО: куди можна вступити без НМТ 2024
  2. Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів
  3. Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Як розв’язувати рівняння з параметрами на НМТ? Приклади та поради
  5. Формули для НМТ, яких не буде в довідкових матеріалах. Що потрібно знати
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden