Тест НМТ з математики 2022 – основна сесія

Цей тест від освітньої платформи Mathema включає завдання реального НМТ з математики 2022 року, проведений в основній сесії. Він створений на базі матеріалів УЦОЯО та призначений для того, щоб допомогти абітурієнтам підготуватися до НМТ з математики.

Цей тест має на меті ознайомити абітурієнтів з форматом іспиту та різноманітними типами завдань, які можуть зустрічатися під час тестування. Mathema рекомендує проходити цей тест, відраховуючи час, щоб абітурієнти могли ефективно розподіляти свій час під час вирішення завдань.

Структура тесту:

1. 14 тестових завдань – кожне з них оцінюється в 1 бал. У цих завданнях абітурієнти повинні обрати правильну відповідь з декількох запропонованих варіантів.

2. 4 завдання на встановлення відповідності – за кожну правильно сформовану пару надається 1 бал, загалом можна набрати до 12 балів. Ці завдання вимагають від учасників встановити зв’язки між елементами двох різних списків.

3. 2 завдання з короткою відповіддю – кожне з цих завдань оцінюється у 2 бали, загальна кількість балів за ці завдання становить 4. В цих завданнях абітурієнти мають самостійно сформулювати відповідь без варіантів для вибору.

Максимальна кількість балів – 28 балів.


Завдання 1

На рисунку показано точками найвищу і найнижчу температури повітря
з понеділка до п’ятниці в деякому місті України. У який день різниця між
найвищою та найнижчою температурами повітря була найбільшою?

Завдання 2

У під’їзді шістнадцятиповерхового будинку на першому поверсі розташовано 6 квартир, а на кожному з решти поверхів – по 8. На якому поверсі квартира № 31, якщо квартири від № 1 і далі пронумеровано послідовно від першого до останнього поверху?

Завдання 3

Розгортку якого з наведених многогранників зображено на рисунку?

Завдання 4

Обчисліть добуток коренів рівняння х²+ 6х - 55 = 0.

Завдання 5

Прямі АВ і СК паралельні, СВ – бісектриса кута АСК.
Визначте градусну міру кута АВС, якщо ∠АВС = 52º.

Завдання 6

Графік функції, визначеної на проміжку [-5; 4] проходить через одну з
наведених точок (див. рисунок). Укажіть цю точку.

Завдання 7

Завдання 8

Графік довільної функції y f(x) паралельно перенесли вздовж осі у на 3 одиниці вниз. Графік якої з наведених функцій отримали?


Завдання 9

Завдання 10

Об’єм циліндра дорівнює 72π. Визначте висоту цього циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 3.

Завдання 11

Завдання 12

Завдання 13

Завдання 14

Обчисліть значення виразу 4sin²α, якщо 4cos²α = 1.

Завдання 15

На рисунках (1–3) зображено графіки функцій, кожна з яких визначена на
проміжку [-3; 3]. Установіть відповідність між графіком (1–3) функції та
властивістю (А – Д) цієї функції.

1.

2.

3.

Завдання 16

1.

2.

3.

Завдання 17

На рисунку зображено п’ять прямокутників (А – Д) та зазначено довжини їхніх сторін.

1.

2.

3.

Завдання 18

1.

2.

3.

Завдання 19

Завдання 20

У прямокутній трапеції ABCD проведено середню лінію MN (див. рисунок). ВС = 9 см, MN = 13 см, ∠ADC = 45º. Визначте довжину (см) сторони AB.

Введіть Email щоб отримати результати


В блозі Mathema можна дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики, специфіку тестування і корисні матеріали для підготовки. Ось кілька публікацій, які можуть вас зацікавити:

  1. Вступ без НМТ та ЗНО: куди можна вступити без НМТ 2024
  2. Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів
  3. Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Як розв’язувати рівняння з параметрами на НМТ? Приклади та поради
  5. Формули для НМТ, яких не буде в довідкових матеріалах. Що потрібно знати
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden