Пробне ЗНО з математики 2021 – профільний рівень

Тест, який презентує команда освітньої платформи Mathema на основі матеріалів УЦОЯО, є пробною версією ЗНО з математики 2021 року для профільного рівня. Він повністю відповідає пробному ЗНО 2021 року, за винятком того, що не включає завдання з номерами 30-34.

Метою цього тесту є ознайомлення абітурієнтів з типовими завданнями ЗНО та створення умов, максимально наближених до реального тестування. Це дозволяє абітурієнтам краще зрозуміти формат іспиту, оцінити свій рівень підготовки та визначити аспекти, над якими потрібно працювати.

Структура тесту:

  • 16 тестових завдань – кожне оцінюється в 1 бал. Ці завдання передбачають вибір правильної відповіді з кількох запропонованих варіантів.
  • Завдання 17-20 на встановлення відповідності – за кожну правильно сформовану пару абітурієнт отримує 1 бал, а загальна кількість балів, яку можна набрати за ці завдання, становить 12.
  • Завдання 21-24 – за кожну правильну відповідь в одному варіанті абітурієнт отримує 1 бал, а максимальна кількість балів за одне завдання становить 2.
  • Завдання 25-29 – за кожну правильну відповідь абітурієнт отримує 2 бали.

Загальна кількість балів, яку можна набрати за весь тест, становить 46.


Завдання 1

Група з 15 школярів у супроводі трьох дорослих планує автобусну екскурсію в заповідник. Оренда автобуса для екскурсії коштує 800 грн. Вартість вхідного квитка в заповідник становить 20 грн для школяра й 50 грн – для дорослого. Якої мінімальної суми грошей достатньо для проведення цієї екскурсії?

Завдання 2

На рисунку зображено графік залежності шляху S (у км), пройденого групою туристів, від часу t (у год). Яке з наведених тверджень є правильним?

Завдання 3

Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, що виходять з однієї вершини, дорівнює 60 см. Визначте суму довжин усіх ребер цього паралелепіпеда.

Завдання 4Завдання 5

На рисунку зображено трапецію АВСD. Визначте градусну міру кута ВСD, якщо ∠ADB = 35º, ∠BDC = 20º.

Завдання 6

На рисунку зображено графік функції y = f(x), визначеної на проміжку [–2; 4]. Укажіть точку екстремуму цієї функції.

Завдання 7

(a – 4)² – a² =

Завдання 8Завдання 9

Завдання 10

Які з наведених тверджень є правильними?

I. Діагоналі будь-якого паралелограма рівні.
ІІ. Протилежні кути будь-якого паралелограма рівні.
IIІ. Відстані від точки перетину діагоналей будь-якого паралелограма до його протилежних сторін рівні.

Завдання 11

Завдання 12

Завдання 13

Завдання 14

Спростіть вираз 2cos(450º+ α) – sinα.

Завдання 15

Бісектриса кута А прямокутника ABCD перетинає сторону ВС в точці K.
Обчисліть площу чотирикутника AKCD, якщо ВK = KС = 8 см.

Завдання 16

Цукерку циліндричної форми висотою 10 см і радіусом основи 1 см запаковано в коробку, що має форму правильної трикутної призми (див. рисунок). Основи циліндра вписано у відповідні основи призми. Основи коробки (призми) виготовлено з поліетилену, а всі її бічні грані – з паперу. Визначте площу паперу, витраченого на виготовлення такої коробки. Укажіть відповідь, найближчу до точної. Витратами паперу на з’єднання граней коробки знехтуйте.

Завдання 17

Установіть відповідність між початком речення (1–3) і його закінченням
(А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1.

2.

3.

Завдання 18

Установіть відповідність між початком речення (1–3) і його закінченням
(А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1.

2.

3.

Завдання 19

Установіть відповідність між виразом (1–3) і проміжком (А – Д), якому належить значення цього виразу, якщо a = 4,5.

1.

2.

3.

Завдання 20

Довжина кола основи конуса дорівнює 36π, твірна нахилена до площини
основи під кутом 30º. Установіть відповідність між відрізком (1–3) і його
довжиною (А – Д).

1.

2.

3.

Завдання 21.1

Автомобіль двічі заправляли пальним і щоразу по 40 л. Ціна пального, використаного під час першого заправлення, становила 20 грн за 1 л. Порівняно з нею ціна пального, використаного для другого заправлення, була більшою на 2,5 %.

1. Скільки гривень коштував 1 л пального, використаного для другого заправлення?

Завдання 21.2

Автомобіль двічі заправляли пальним і щоразу по 40 л. Ціна пального,
використаного під час першого заправлення, становила 20 грн за 1 л. Порівняно з нею ціна пального, використаного для другого заправлення, була більшою на 2,5 %.

Скільки всього витрачено грошей (у грн) за ці два заправлення автомобіля пальним?

Завдання 22.1

У ромб ABCD вписано квадрат KLMN, сторона KL якого перетинає діагональ AC в точці Р (див. рисунок). AL = 10 см, AР = 8 см.

Обчисліть довжину сторони квадрата KLMN (у см).

Завдання 22.2

У ромб ABCD вписано квадрат KLMN, сторона KL якого перетинає діагональ AC в точці Р (див. рисунок). AL = 10 см, AР = 8 см.

Обчисліть довжину діагоналі BD ромба ABCD (у см).

Завдання 23.1

Завдання 23.2

Завдання 24.1

Завдання 24.2

Завдання 25

На діаграмі відображено інформацію про результати складання письмового заліку студентами певної групи. Комісія з якості освіти розпочинає перевірку відповідності виставлених оцінок змісту залікових
робіт студентів і відбирає для перевірки декілька робіт навмання. Яка ймовірність того, що першою буде відібрано роботу з оцінкою D? Отриману відповідь округліть до сотих.

Завдання 26

Тривалість зеленого сигналу світлофора на 15 с довша за тривалість червоного сигналу й у дванадцять разів довша за тривалість жовтого сигналу. Яка тривалість (у с) червоного сигналу, якщо тривалість зеленого сигналу відноситься до сумарної тривалості червоного й жовтого сигналів як 3 до 2?

Завдання 27

Завдання 28

Завдання 29

На курсах з вивчення іноземних мов як бонус запропоновано два безкоштовні заняття, одне з яких проводитимуть дистанційно, а друге – в аудиторії. Тему кожного з цих двох занять слухач може вибрати самостійно з 10 запропонованих. Скільки всього існує способів вибору форм проведення цих двох занять та різних тем до них?

Введіть Email щоб отримати результати


В блозі Mathema можна дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики, специфіку тестування і корисні матеріали для підготовки. Ось кілька публікацій, які можуть вас зацікавити:

  1. Вступ без НМТ та ЗНО: куди можна вступити без НМТ 2024
  2. Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів
  3. Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Як розв’язувати рівняння з параметрами на НМТ? Приклади та поради
  5. Формули для НМТ, яких не буде в довідкових матеріалах. Що потрібно знати
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden