Пробне ЗНО з математики 2018

Цей тест був розроблений освітньою платформою Mathema і відтворює завдання реального пробного тесту ЗНО з математики 2018 року. Він призначений для абітурієнтів, які активно готуються до іспитів з математики та хочуть оцінити свій рівень підготовки.

Проходження цього тесту допоможе учням зрозуміти формат завдань ЗНО, а також виявити слабкі місця у своїх знаннях. Ми рекомендуємо засікати час під час розв’язування тесту, щоб максимально наблизити умови до реального іспиту та покращити свої навички управління часом.

Структура тесту:

  • Завдання 1-20 мають 5 варіантів відповіді, з яких лише одна правильна
  • Завдання 21-24: встановлення відповідності
  • Завдання 25-30: запишіть правильну відповідь 

Завдання 1

Завдання 2

На рисунку зображено графік лінійної функції, що перетинає вісь абсцис в одній з наведених точок. Укажіть цю точку.

Завдання 3

Завдання 4

Рівносторонній трикутник АВС та пряма KМ, що проходить через точку В, лежать в одній площині (див. рисунок). Визначте градусну міру кута KBA, якщо ∠CBM = 85°.


Завдання 5

Завдання 6

Площа однієї грані куба дорівнює 12 см². Визначте довжину діагоналі куба.

Завдання 7

Завдання 8

Завдання 9

У таблиці відображено інформацію щодо кількості відвідувачів кінотеатру протягом семи днів тижня.

Завдання 10

На рисунку зображено графік функції y = ƒ(x), визначеної на проміжку [– 2; 2]. Укажіть рисунок, на якому зображено графік функції y = ƒ(x + 1).

Завдання 11

Задано дві мимобіжні прямі a і b. Скільки існує різних площин, які проходять через пряму a та є паралельними прямій b?

Завдання 12

Завдання 13

На рисунку зображено квадрат АВСD. Укажіть правильну векторну рівність.

Завдання 14

Завдання 15

Функція ƒ(x) є парною, а g(x) – непарною. Обчисліть значення виразу 3ƒ(–2) – g(1), якщо ƒ(2) = –5, g(–1) = 7.

Завдання 16

Укажіть правильну нерівність, якщо a = sin120º, b = cos120º.

Завдання 17

Завдання 18

На рисунку зображено ескіз емблеми. Емблема має форму кола радіуса 2 м, усередині якого розміщено 6 однакових півкіл. Один кінець кожного півкола збігається із центром кола, інший кінець лежить на колі. Для виготовлення емблеми (з усіма елементами включно) потрібен гнучкий матеріал вартістю 200 грн за 1 м довжини. Укажіть з-поміж наведених сум грошей найменшу, якої достатньо, щоб придбати цей матеріал для виготовлення емблеми. Уважайте, що на з’єднання елементів емблеми не потрібно додаткових витрат матеріалу.

Завдання 19

Завдання 20

Обчисліть площу зафарбованої фігури, зображеної на рисунку.

Завдання 21

Установіть відповідність між функцією, заданою формулою (1–4), та її областю
значень (А–Д).

1.

2.

3.

4.

Завдання 22

До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1.

2.

3.

4.

Завдання 23

На рисунку зображено коло із центром у точці О. Хорди AB і AC рівні, AK – діаметр, PM – дотична до кола, проведена в точці С, ∠BAC = 80°. До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1.

2.

3.

4.

Завдання 24

Установіть відповідність між геометричним тілом (1–4) і його об’ємом (А–Д).

1.

2.

3.

4.

Завдання 25.1

На виставці представлено лише два види мистецьких робіт: картини та скульптури, причому кількість скульптур у 4 рази менша за кількість картин.

Скільки відсотків становить кількість картин від загальної кількості робіт на виставці?

Завдання 25.2

На виставці представлено лише два види мистецьких робіт: картини та скульптури, причому кількість скульптур у 4 рази менша за кількість картин.

На скільки відсотків кількість картин більша за кількість скульптур?

Завдання 26.1

Діагональ АС та висота BP паралелограма АВСD перетинаються в точці K (див. рисунок). Відомо, що АВ = 12, ∠BAD = 60°, BK : KP = 4 : 1.

Визначте довжину відрізка AP.

Завдання 26.2

Діагональ АС та висота BP паралелограма АВСD перетинаються в точці K (див. рисунок). Відомо, що АВ = 12, ∠BAD = 60°, BK : KP = 4 : 1.

Обчисліть периметр паралелограма АВСD.

Завдання 27

Сума другого та четвертого членів зростаючої геометричної прогресії дорівнює 45, а їхній добуток – 324. Визначте перший член цієї прогресії.

Завдання 28

З першої труби порожній басейн наповнюють водою на 40 хвилин швидше, ніж з другої. Скільки часу (у хвилинах) потрібно для наповнення порожнього басейну з першої труби, якщо з обох труб порожній басейн наповнюють за 21 хвилину? Уважайте, що швидкості наповнення басейну водою з кожної труби є сталими.

Завдання 29

Для перевезення дітей формують колону, яка складається з п’яти автобусів і двох супровідних автомобілів: одного на чолі колони, іншого – позаду неї. Скільки всього існує різних способів розташування автобусів і супровідних автомобілів у цій колоні?

Введіть Email щоб отримати результати

В блозі Mathema можна дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики, специфіку тестування і корисні матеріали для підготовки. Ось кілька публікацій, які можуть вас зацікавити:

  1. Вступ без НМТ та ЗНО: куди можна вступити без НМТ 2024
  2. Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів
  3. Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Як розв’язувати рівняння з параметрами на НМТ? Приклади та поради
  5. Формули для НМТ, яких не буде в довідкових матеріалах. Що потрібно знати
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden