Демонстраційний варіант ЗНО з математики 2021 – рівень стандарту

Тест ЗНО з математики стандартного рівня за 2021 рік, створений командою освітньої платформи Mathema на основі матеріалів Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), є чудовим інструментом для абітурієнтів, які готуються до ЗНО, а також для тих, хто хоче перевірити свої знання з математики. Тест є аналогом реального ЗНО з математики 2021 року, за винятком завдань з 30 по 32.

Тест не містить таймера, тому учасникам рекомендується самостійно засікати час для кращого відтворення умов реального іспиту.

Структура тесту:

  • Завдання 1-16: тестові завдання, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
  • Завдання 17-20: завдання на встановлення відповідності, кожна правильно встановлена пара оцінюється в 1 бал, максимум 3 бали за все завдання.
  • Завдання 21-24: завдання з кількома варіантами відповідей, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, максимум 2 бали за одне завдання.
  • Завдання 25-29: завдання з розгорнутою відповіддю, кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

Така структура дозволяє учасникам оцінити свої знання з різних тем курсу математики та підготуватися до реального іспиту ЗНО.


Завдання 1

На діаграмі відображено інформацію про кількість проданих телевізорів у супермаркеті побутової техніки протягом перших шести місяців року. Яке з наведених тверджень є правильним?

Завдання 2

Кожен із 40 учасників семінару має бути забезпечений двома однаковими пляшками води. Укажіть найменшу кількість упаковок, кожна з яких містить 12 пляшок води, яких вистачить для всіх учасників семінару.

Завдання 3

На рисунку зображено пряму трикутну призму. Її бічною гранню є

Завдання 4

Розв’яжіть рівняння х² – 8х +15 = 0.

Завдання 5

На рисунку зображено паралелограм АВСD, точка В лежить на прямій МС. Визначте градусну міру кута СDА, якщо ∠MBA = 25º.

Завдання 6

На рисунку зображено графік функції y = f(x), визначеної на проміжку [–1; 4]. Укажіть поміж наведених
координати точки, що належить цьому графіку.

Завдання 7

Завдання 8

Значення температури F за шкалою Фаренгейта пов’язане зі значенням температури С за шкалою Цельсія співвідношенням F = 1,8 ⋅ C + 32. Скільки градусів показуватиме термометр зі шкалою Фаренгейта, якщо за таких самих умов термометр зі шкалою Цельсія показуватиме 50 ºС?

Завдання 9

Завдання 10

Які з наведених тверджень є правильними?

І. Протилежні сторони будь-якого паралелограма рівні.
ІІ. Довжина сторони будь-якого трикутника менша за суму довжин двох інших його сторін.
ІІІ. Довжина сторони будь-якого квадрата вдвічі менша за його периметр.

Завдання 11

Завдання 12

Укажіть похідну функції f(x) = 4x³+ tgx.

Завдання 13

Завдання 14

Обчисліть cos210º.

Завдання 15

Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 24π, а довжина кола його основи – 4π. Визначте висоту цього циліндра.

Завдання 16

На рисунку зображено поверхню повітряного змія, що складається з двох рівних прямокутних трикутників АМВ й CNB та ромба АВСD. Точки А і С належать відрізкам DM i DN відповідно. Гострий кут ромба дорівнює 60º, ВD = 2 м. Визначте площу поверхні (чотирикутника MBND) цього змія, якщо всі його елементи лежать в одній площині. Виберіть відповідь, найближчу до точної.

Завдання 17

На рисунках (1–3) зображено графіки функцій, кожна з яких визначена на проміжку [–3; 3]. Установіть відповідність між графіком (1–3) функції та властивістю (А – Д) цієї функції.

1.

2.

3.

Завдання 18

Установіть відповідність між виразом (1–3) та твердженням про його значення (А – Д), яке є правильним, якщо а = – 0,6.

1.

2.

3.

Завдання 19

У прямокутник АВСD вписано рівнобедрений трикутник АKD так, як показано на рисунку. АD = 12 см,
АK = 10 см. До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося
правильне твердження.

1.

2.

3.

Завдання 20

1.

2.

3.

За 800 г борошна фабрики «Колос» заплатили 16 грн 56 коп., а за 1 кг борошна фабрики «Хлібна» – 18 грн.

Скільки гривень коштує 1 кг борошна фабрики «Колос»?

За 800 г борошна фабрики «Колос» заплатили 16 грн 56 коп., а за 1 кг борошна фабрики «Хлібна» – 18 грн.

На скільки відсотків 1 кг борошна фабрики «Колос» дорожчий за 1 кг борошна фабрики «Хлібна»?

У прямокутній системі координат у просторі задано точки А(–7; 4; –3) і В(17; –4; 3). Точка С є серединою відрізка АВ.

Визначте абсцису точки С.

У прямокутній системі координат у просторі задано точки А(–7; 4; –3) і В(17; –4; 3). Точка С є серединою відрізка АВ.

Велосипедист витратив 2 години на дорогу з міста А до міста В. Мотоцикліст виїхав з міста А на півтори години пізніше за велосипедиста, але прибув у місто В одночасно з велосипедистом. Визначте відстань (у км) між містами А та В, якщо швидкість мотоцикліста на 48 км/год більша за швидкість велосипедиста. Уважайте, що велосипедист та мотоцикліст рухалися з міста А до міста В тією самою дорогою зі сталими швидкостями та без зупинок.

Туристичне бюро запропонувало Ганні відвідати на вихідний три міста. Ганна дізналася з Інтернету, що в кожному з них є 10 цікавих туристичних об’єктів. Дівчина планує вибрати для поїздки лише одне місто і відвідати в ньому чотири цікавих об’єкти. Скільки всього в Ганни є варіантів вибору міста й чотирьох таких об’єктів у ньому? Уважайте, що порядок відвідування об’єктів неважливий.


В блозі Mathema можна дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики, специфіку тестування і корисні матеріали для підготовки. Ось кілька публікацій, які можуть вас зацікавити:

  1. Вступ без НМТ та ЗНО: куди можна вступити без НМТ 2024
  2. Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів
  3. Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Як розв’язувати рівняння з параметрами на НМТ? Приклади та поради
  5. Формули для НМТ, яких не буде в довідкових матеріалах. Що потрібно знати
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden