Демонстраційний тест НМТ з математики 2022

Тест, який  від освітньої платформи Mathema, є демонстраційною версією НМТ з математики за 2022 рік. Він створений на основі матеріалів Українського центру оцінювання якості освіти і призначений для підготовки абітурієнтів до НМТ з математики.

Основна мета цього тесту — допомогти абітурієнтам ознайомитися з форматом тестування та типами завдань, які вони можуть зустріти під час справжнього іспиту. Mathema рекомендує проходити тестування на час, щоб абітурієнти могли краще зрозуміти, як розподіляти свій час під час вирішення завдань, а також визначити свої сильні та слабкі сторони в різних темах з математики.

Структура тесту:

  1. 14 тестових завдань – кожне з них оцінюється в 1 бал. Ці завдання вимагають від абітурієнтів вибрати правильну відповідь з декількох запропонованих варіантів.
  1. 4 завдання на встановлення відповідності – за кожну правильно сформовану пару абітурієнт отримує 1 бал, а загальна кількість балів, яку можна набрати за ці завдання, становить 12. Такі завдання передбачають встановлення зв’язків між елементами з двох різних наборів.
  1. 2 завдання з короткою відповіддю – кожне з цих завдань оцінюється у 2 бали, що в сумі дає 4 бали. У цих завданнях абітурієнтам потрібно самостійно сформулювати відповідь без наданих варіантів вибору.

Максимальна кількість балів, яку можна отримати під час тесту — 28 балів.


Завдання 1

З кошика, у якому лежать 4 зелених і 5 жовтих яблук, виймають навмання
одне яблуко. Яка ймовірність того, що це яблуко буде жовтого кольору?

Завдання 2

У коробці лежать тістечка двох видів: бісквіти та бізе. Яке з наведених
чисел може бути кількістю тістечок у коробці, якщо бісквітів у 5 разів
більше, ніж бізе?

Завдання 3

Вершина В паралелограма АВСD лежить на прямій МС (див. рисунок).
Визначте градусну міру кута СDА, якщо ∠MBA = 25º.

Завдання 4

Розв’яжіть рівняння 2х – 3 = 4.


Завдання 5

Визначте об’єм циліндра, радіус основи якого дорівнює 4 см, а висота – 10 см.

Завдання 6

У прямокутній системі координат xy зображено шість точок: K, L, M, N, P та Q (див. рисунок). Відомо, що точка P належить графіку функції y = x².
Укажіть ще одну точку, яка може належати цьому графіку.

Завдання 7

Визначте число, 25 % якого дорівнює 50.

Завдання 8

Графік функції y = √x паралельно перенесли на 2 одиниці ліворуч уздовж
осі х. Укажіть функцію, графік якої отримали в результаті цього
перетворення.


Завдання 9

Спростіть вираз 3(1 – х)(1 + х).

Завдання 10

Завдання 11

Завдання 12

Знайдіть похідну функції y = 2x + cos x.

Завдання 13

Завдання 14

Завдання 15

Увідповідніть функцію (1–3) та її властивість (А – Д).

1.

2.

3.

Завдання 16

Установіть відповідність між виразом (1–3) та проміжком (А – Д), якому
належить його значення.

1.

2.

3.

Завдання 17

У прямокутному трикутнику АВС катет АС = 12 см, гіпотенуза АВ = 20 см.
Установіть відповідність між відрізком (1–3) та його довжиною (А – Д).

1.

2.

3.

Завдання 18

У правильній чотирикутній піраміді SABCD (див. рисунок) SO – висота,
∠SCO = 30º, AO = √6.
Увідповідніть початок речення (1–3) та його закінчення (А – Д) так, щоб
утворилося правильне твердження.

1.

2.

3.

Завдання 19

Завдання 20

Основою прямої призми є ромб з діагоналями 6 і 8. Менша діагональ
призми дорівнює 10. Обчисліть площу бічної поверхні цієї призми.

Введіть Email щоб отримати результати


В блозі Mathema можна дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики, специфіку тестування і корисні матеріали для підготовки. Ось кілька публікацій, які можуть вас зацікавити:

  1. Вступ без НМТ та ЗНО: куди можна вступити без НМТ 2024
  2. Як підготуватися до НМТ з математики: детальний гайд для батьків та учнів
  3. Де проходити тести ЗНО/НМТ з математики: найкращі ресурси
  4. Як розв’язувати рівняння з параметрами на НМТ? Приклади та поради
  5. Формули для НМТ, яких не буде в довідкових матеріалах. Що потрібно знати
У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden