Усі математичні знаки та їх пояснення. Таблиця усіх математичних символів

12 01 2024

09 02 2024

Усі математичні знаки та їх пояснення

Таблиця усіх символів

Mathema зібрала всі математичні знаки та їх пояснення у таблицю математичних знаків. В цій таблиці можна дізнатися що означає ℝ, ∑, ∫, ∪, ∈, та інші знаки. 

Що означають математичні знаки?

Усі математичні знаки та символи використовуються для спрощення інформації. Для прикладу навіть найпростіші знаки, як “+” писати простіше ніж “плюс”. Уявіть як виглядали б формули, якщо назву кожного символу доводилось б записувати повністю. 

Математичні знаки — це мова, якою між собою спілкуються математики, вчителі та учні, а іноді та люди у щоденному життю. 

Таблиця математичних символів

СимволЗначення Приклад
Слідування. Коли A істинне — тоді B істинне.\[x=2\Rightarrow x^2=4\]
Рівносильність. А рівносильне B.\[x+5=y+2\Leftrightarrow x+3=y\]
Кон’юнкція. А ∧ B істинне тоді і тільки тоді, коли А і B обидва істинні.\[(n>2)\wedge(n<4)\Leftrightarrow(n=3)\]
Диз’юнкція. А ∨ B істинне, коли хоча б одна з умов А або В є істинною.\[(n\leq2)\vee(n\geq4)\Leftrightarrow n\neq3\]
¬Заперечення. ¬А істинне тоді і тільки тоді, коли хибно А\[\neg(A\wedge B)\Leftrightarrow(\neg A)\vee(\neg B)\]
Квантор загальності. ∀ P(x) означає “P(x) істинне для всіх x”\[Аn\in\mathbb{N},\;n^2\geq n\]
Квантор існування. ∃x, P(x) означає, що «існує хоча б одне x, таке що P(x) істинне.\[\exists n\in\mathbb{N},\;n+5=2n\]
:=
:⇔
Визначення. x:=y означає, що «x за визначенням дорівнює y».\[\mathrm{ch}(x):=\frac12\left(e^x+e^{-x}\right)\]
{ , }Множина елементів. {а, b, c} означає множина елементами якої є a, b, c. ℕ = {1, 2, 3}
{ | }
{ : }
Множина елементів, що задовольняють умові. {x|P(x)}означає множину усіх x таких, що істинне (P).\[{n\in\mathbb{N}\,\vert\,n^2<20}=\] {1, 2, 3}

Приналежність. Символ ∉ “не належить”.\[2\in\mathbb{N}\]
Підмножина. А ⊆ B означає “кожен елемент А є також є елементом B.\[(A\cap B)\subseteq A\]
Власна підмножина. А ⫋ В означає “А ⊆ B і А ≠ B.
Обʼєднання. Об’єднанням множини A та B є множина, яка включає всі елементи A і всі елементи B.\[A\subseteq B\Leftrightarrow A\cup B=B\]
Перетин. А ⋂ В означає множину елементів, що належать і А, і В одночасно. \[(x\in\mathbb{R}\,\vert\,x^2=1)\cap\mathbb{N}=(1)\]
\Різниця множин. А \ B означає множину елементів, що належать А і не належать В.\[(1,\;2,\;3,\;4)\setminus(3,\;4,\;5,\;6)=(1,\;2)\]
Функція. ƒ: X→Y означає функцію
ƒ, що відображає множину X у множину Y.
\[ƒ:\;\mathbb{Z}\rightarrow\mathbb{Z},\;що\;визначається\;як\;ƒ(x)\;=\;x^2\]
Натуральні числа. ℕ означає множину (1, 2, 3, …).\[(\left|a\right|\,\vert\,a\in\mathbb{Z})=\mathbb{N}\]
Цілі числа. ℤ означає множину (…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 …)\[(a,\;-a\,\vert\,a\in\mathbb{N})=\mathbb{Z}\]
Раціональні числа. \[3,14\in\mathbb{Q},\;\pi\not\in\mathbb{Q}\]
Дійсні числа. ℝ означає множину, яка містить у собі раціональні числа і, в свою чергу, є підмножиною комплексних чисел..\[\pi\in\mathbb{R},\;i\in\mathbb{R}\;(\:і\;-\;комплексне\;число\;і^2=-1)\]
Комплексні числа. \[i\in\mathbb{C}\]
Приблизна рівність. \[e\approx2,718\;з\;точністю\;до\;10^{-3}\;означає,\;що\;e\;відрізняється\;від\;2,718\;не\;більше\;ніж\;на\;10^{-3}\]
Арифметичний квадратний корінь. \[\sqrt xозначає\;додатне\;дійсне\;число,\;яке\;в\;квадраті\;дає\;x\]\[\sqrt4=2\]
Нескінченність. +∞, -∞ елементи розширеної множини дійсних чисел. Ці символи позначають числа, що є меншими/більшими від усіх дійсних чисел.
| |Модуль числа. |x| означає абсолютну величину x. \[\left|a+b\cdot i\right|=\sqrt{a^2+b^2}\]
Сума. \[\sum_{k=1}^4k^2=1^2+2^2+3^2+4^2=30\]
Добуток.\[\prod_{k=1}^4(k+2)=3\cdot4\cdot5\cdot6=360\]

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Редактор блогу Mathema

У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я

Усі математичні знаки та їх пояснення. Таблиця усіх математичних символів

грн./год
  • Освiта:
  • Стаж:
  • Проведенно урокiв
  • Спецiалiзацiя:
  • Категорiя:
  • Мови викладання
Забронювати урок

Про репетитора

Mathema зібрала всі математичні знаки та їх пояснення у таблицю математичних знаків. В цій таблиці можна дізнатися що означає ℝ, ∑, ∫, ∪, ∈, та інші знаки. 

Що означають математичні знаки?

Усі математичні знаки та символи використовуються для спрощення інформації. Для прикладу навіть найпростіші знаки, як “+” писати простіше ніж “плюс”. Уявіть як виглядали б формули, якщо назву кожного символу доводилось б записувати повністю. 

Математичні знаки — це мова, якою між собою спілкуються математики, вчителі та учні, а іноді та люди у щоденному життю. 

Таблиця математичних символів

СимволЗначення Приклад
Слідування. Коли A істинне — тоді B істинне.\[x=2\Rightarrow x^2=4\]
Рівносильність. А рівносильне B.\[x+5=y+2\Leftrightarrow x+3=y\]
Кон’юнкція. А ∧ B істинне тоді і тільки тоді, коли А і B обидва істинні.\[(n>2)\wedge(n<4)\Leftrightarrow(n=3)\]
Диз’юнкція. А ∨ B істинне, коли хоча б одна з умов А або В є істинною.\[(n\leq2)\vee(n\geq4)\Leftrightarrow n\neq3\]
¬Заперечення. ¬А істинне тоді і тільки тоді, коли хибно А\[\neg(A\wedge B)\Leftrightarrow(\neg A)\vee(\neg B)\]
Квантор загальності. ∀ P(x) означає “P(x) істинне для всіх x”\[Аn\in\mathbb{N},\;n^2\geq n\]
Квантор існування. ∃x, P(x) означає, що «існує хоча б одне x, таке що P(x) істинне.\[\exists n\in\mathbb{N},\;n+5=2n\]
:=
:⇔
Визначення. x:=y означає, що «x за визначенням дорівнює y».\[\mathrm{ch}(x):=\frac12\left(e^x+e^{-x}\right)\]
{ , }Множина елементів. {а, b, c} означає множина елементами якої є a, b, c. ℕ = {1, 2, 3}
{ | }
{ : }
Множина елементів, що задовольняють умові. {x|P(x)}означає множину усіх x таких, що істинне (P).\[{n\in\mathbb{N}\,\vert\,n^2<20}=\] {1, 2, 3}

Приналежність. Символ ∉ “не належить”.\[2\in\mathbb{N}\]
Підмножина. А ⊆ B означає “кожен елемент А є також є елементом B.\[(A\cap B)\subseteq A\]
Власна підмножина. А ⫋ В означає “А ⊆ B і А ≠ B.
Обʼєднання. Об’єднанням множини A та B є множина, яка включає всі елементи A і всі елементи B.\[A\subseteq B\Leftrightarrow A\cup B=B\]
Перетин. А ⋂ В означає множину елементів, що належать і А, і В одночасно. \[(x\in\mathbb{R}\,\vert\,x^2=1)\cap\mathbb{N}=(1)\]
\Різниця множин. А \ B означає множину елементів, що належать А і не належать В.\[(1,\;2,\;3,\;4)\setminus(3,\;4,\;5,\;6)=(1,\;2)\]
Функція. ƒ: X→Y означає функцію
ƒ, що відображає множину X у множину Y.
\[ƒ:\;\mathbb{Z}\rightarrow\mathbb{Z},\;що\;визначається\;як\;ƒ(x)\;=\;x^2\]
Натуральні числа. ℕ означає множину (1, 2, 3, …).\[(\left|a\right|\,\vert\,a\in\mathbb{Z})=\mathbb{N}\]
Цілі числа. ℤ означає множину (…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 …)\[(a,\;-a\,\vert\,a\in\mathbb{N})=\mathbb{Z}\]
Раціональні числа. \[3,14\in\mathbb{Q},\;\pi\not\in\mathbb{Q}\]
Дійсні числа. ℝ означає множину, яка містить у собі раціональні числа і, в свою чергу, є підмножиною комплексних чисел..\[\pi\in\mathbb{R},\;i\in\mathbb{R}\;(\:і\;-\;комплексне\;число\;і^2=-1)\]
Комплексні числа. \[i\in\mathbb{C}\]
Приблизна рівність. \[e\approx2,718\;з\;точністю\;до\;10^{-3}\;означає,\;що\;e\;відрізняється\;від\;2,718\;не\;більше\;ніж\;на\;10^{-3}\]
Арифметичний квадратний корінь. \[\sqrt xозначає\;додатне\;дійсне\;число,\;яке\;в\;квадраті\;дає\;x\]\[\sqrt4=2\]
Нескінченність. +∞, -∞ елементи розширеної множини дійсних чисел. Ці символи позначають числа, що є меншими/більшими від усіх дійсних чисел.
| |Модуль числа. |x| означає абсолютну величину x. \[\left|a+b\cdot i\right|=\sqrt{a^2+b^2}\]
Сума. \[\sum_{k=1}^4k^2=1^2+2^2+3^2+4^2=30\]
Добуток.\[\prod_{k=1}^4(k+2)=3\cdot4\cdot5\cdot6=360\]

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Бiльше інформації про репетитора

Iншi вчителi

Оксана Татар

250-350 грн./год

Юлія Багнюк

250-350 грн./год

Кирило Бондарєв

250-350 грн./год