Теми з математики на НМТ 2024: до чого готуватися

25 04 2024

02 05 2024

Теми з математики на НМТ 2024:

до чого готуватися

У 2024 році математика залишається обовʼязковим предметом НМТ, разом з українською мовою та історією України. Для того, щоб підготуватися до НМТ з математики необхідно ознайомитися з темами, які будуть на іспиті. В цій статті освітня платформа Mathema розповість про теми з математики на НМТ 2024 і яка програма НМТ з математики буде у 2024

Теми з математики на НМТ 2024

Програма НМТ з математики 2024 охоплює широкий спектр тем, вивчених у шкільному курсі, що забезпечує ґрунтовну перевірку знань учнів з цього предмету. Зміст завдань блоку НМТ включає наступні ключові теми:

 • Числа і вирази. Охоплює основні арифметичні та алгебраїчні операції, маніпуляції з алгебраїчними виразами, використання дійсних чисел, дробів, степенів, коренів та логарифмів.
 • Рівняння, нерівності і їх системи. Включає лінійні рівняння, квадратні рівняння, системи рівнянь, рівняння з параметрами, а також алгебраїчні і тригонометричні нерівності.
 • Функції.Покриває широкий спектр функцій, включаючи лінійні, квадратні, експоненційні, логарифмічні, тригонометричні функції та їх властивості та графіки.
 • Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків. Розглядає основи теорії ймовірностей, включаючи події, випадкові змінні, математичні сподівання та розподіли. Також охоплює статистичний аналіз, інтерпретацію діаграм, гістограм та інші засоби візуалізації даних.
 • Планіметрія. Зосереджена на вивченні плоских фігур, включаючи трикутники, чотирикутники, кола, та інші геометричні фігури. Охоплює теореми про властивості та відносини між різними геометричними фігурами.
 • Стереометрія. Вивчає об’єми, площі поверхонь та інші аспекти тривимірних фігур, таких як призми, циліндри, піраміди та кулі. Включає задачі на обчислення та візуальне представлення просторових фігур.

Структура НМТ з математики

Національне мультипредметне тестування (НМТ) з математики складається з 20 завдань, розроблених таким чином, щоб оцінити здатність учнів аналізувати, міркувати та використовувати математичні знання у різних форматах. Завдання розділені на три основні категорії, що відображають різні рівні складності та типи мислення:

 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді (14 завдань). У цих завданнях учасникам пропонується вибрати одну правильну відповідь з п’яти запропонованих варіантів. 
 • Завдання на встановлення відповідності (4 завдання). Кожне з цих завдань вимагає від учасників створити три “логічні пари” між двома наборами даних або концептів. 
 • Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (2 завдання). Ці завдання є неструктурованими та вимагають від учасників вписати коротку відповідь без запропонованих варіантів. 

Детально ознайомитись зі структурою НМТ з математики можна пройшовши Демонстраційну версію НМТ з математики на сайті Mathema.

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Як оцінюється НМТ з математики

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник за всі завдання в блоку з математики, становить 32 бали. Загальна структура тесту складається з наступних основних форм завдань:

Завдання з однозначним вибором відповіді

Кожне завдання пропонує основу питання та п’ять можливих варіантів відповідей, серед яких лише одна є коректною. Учасники отримують 1 бал за кожну правильну відповідь, в той час, як неправильні або неоднозначні відповіді не приносять балів.

Завдання на зіставлення

У цьому форматі завдання учасники повинні встановити логічні відповідності між елементами, поданими у двох стовпцях: один з цифрами (1 до 3), інший з буквами (А до Д). За кожну правильно встановлену пару нараховується 1 бал, з можливістю заробити максимум три бали за завдання.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Ці завдання вимагають від учасників самостійного розв’язання математичних проблем, після чого вони мають записати свою відповідь відповідно до заданих вимог. Кожне правильно виконане завдання приносить 2 бали. 

Як готуватися до НМТ 2024?

НМТ 2024 включає чотири основні дисципліни: математику, українську мову, історію України та один факультативний предмет на вибір серед іноземних мов, біології, фізики чи хімії. Є два основних шляхи підготовки до тесту: самостійне навчання та заняття з репетитором.

Переваги самостійної підготовки:

Самостійна підготовка відрізняється економією коштів і можливістю гнучко планувати свій навчальний час. Цей метод ідеально підходить для абітурієнтів, які володіють високою самодисципліною та здатні самостійно долати навчальні труднощі.

Недоліки самостійної підготовки:

Головний недолік полягає в тому, що без зовнішньої допомоги студенти можуть упустити важливі аспекти навчальних тем, не зрозуміти складні концепції або вийти з навчального графіка, що може призвести до неповного охоплення потрібного матеріалу до дати тесту.

Переваги занять з репетитором:

Найбільша перевага навчання з репетитором полягає у тому, що він може індивідуально оцінити рівень знань та слабкі сторони студента. Репетитор допоможе пояснити складні теми, перевірить знання за допомогою домашніх завдань і буде контролювати прогрес у навчанні.

Недоліки занять з репетитором:

Не всі репетитори можуть підходити для конкретного студента, оскільки освітній стиль викладача може не збігатися з підходом учня до навчання. Витрати часу на пошук репетитора варто, адже правильний вибір часто забезпечує більшу ефективність підготовки порівняно з самостійним навчанням.

На освітній платформі Mathema, наприклад, менеджери допомагають вибрати педагога, враховуючи вимоги та переваги студента, що забезпечує більш цілеспрямовану та ефективну підготовку. Наприклад, на платформі працюють репетитори, які спеціалізуються на підготовці до НМТ з математики.

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Редактор блогу Mathema

У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Теми з математики на НМТ 2024: до чого готуватися

грн./год
 • Освiта:
 • Стаж:
 • Проведенно урокiв
 • Спецiалiзацiя:
 • Категорiя:
 • Мови викладання
Забронювати урок

Про репетитора

У 2024 році математика залишається обовʼязковим предметом НМТ, разом з українською мовою та історією України. Для того, щоб підготуватися до НМТ з математики необхідно ознайомитися з темами, які будуть на іспиті. В цій статті освітня платформа Mathema розповість про теми з математики на НМТ 2024 і яка програма НМТ з математики буде у 2024

Теми з математики на НМТ 2024

Програма НМТ з математики 2024 охоплює широкий спектр тем, вивчених у шкільному курсі, що забезпечує ґрунтовну перевірку знань учнів з цього предмету. Зміст завдань блоку НМТ включає наступні ключові теми:

 • Числа і вирази. Охоплює основні арифметичні та алгебраїчні операції, маніпуляції з алгебраїчними виразами, використання дійсних чисел, дробів, степенів, коренів та логарифмів.
 • Рівняння, нерівності і їх системи. Включає лінійні рівняння, квадратні рівняння, системи рівнянь, рівняння з параметрами, а також алгебраїчні і тригонометричні нерівності.
 • Функції.Покриває широкий спектр функцій, включаючи лінійні, квадратні, експоненційні, логарифмічні, тригонометричні функції та їх властивості та графіки.
 • Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків. Розглядає основи теорії ймовірностей, включаючи події, випадкові змінні, математичні сподівання та розподіли. Також охоплює статистичний аналіз, інтерпретацію діаграм, гістограм та інші засоби візуалізації даних.
 • Планіметрія. Зосереджена на вивченні плоских фігур, включаючи трикутники, чотирикутники, кола, та інші геометричні фігури. Охоплює теореми про властивості та відносини між різними геометричними фігурами.
 • Стереометрія. Вивчає об’єми, площі поверхонь та інші аспекти тривимірних фігур, таких як призми, циліндри, піраміди та кулі. Включає задачі на обчислення та візуальне представлення просторових фігур.

Структура НМТ з математики

Національне мультипредметне тестування (НМТ) з математики складається з 20 завдань, розроблених таким чином, щоб оцінити здатність учнів аналізувати, міркувати та використовувати математичні знання у різних форматах. Завдання розділені на три основні категорії, що відображають різні рівні складності та типи мислення:

 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді (14 завдань). У цих завданнях учасникам пропонується вибрати одну правильну відповідь з п’яти запропонованих варіантів. 
 • Завдання на встановлення відповідності (4 завдання). Кожне з цих завдань вимагає від учасників створити три “логічні пари” між двома наборами даних або концептів. 
 • Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (2 завдання). Ці завдання є неструктурованими та вимагають від учасників вписати коротку відповідь без запропонованих варіантів. 

Детально ознайомитись зі структурою НМТ з математики можна пройшовши Демонстраційну версію НМТ з математики на сайті Mathema.

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Як оцінюється НМТ з математики

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник за всі завдання в блоку з математики, становить 32 бали. Загальна структура тесту складається з наступних основних форм завдань:

Завдання з однозначним вибором відповіді

Кожне завдання пропонує основу питання та п’ять можливих варіантів відповідей, серед яких лише одна є коректною. Учасники отримують 1 бал за кожну правильну відповідь, в той час, як неправильні або неоднозначні відповіді не приносять балів.

Завдання на зіставлення

У цьому форматі завдання учасники повинні встановити логічні відповідності між елементами, поданими у двох стовпцях: один з цифрами (1 до 3), інший з буквами (А до Д). За кожну правильно встановлену пару нараховується 1 бал, з можливістю заробити максимум три бали за завдання.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Ці завдання вимагають від учасників самостійного розв’язання математичних проблем, після чого вони мають записати свою відповідь відповідно до заданих вимог. Кожне правильно виконане завдання приносить 2 бали. 

Як готуватися до НМТ 2024?

НМТ 2024 включає чотири основні дисципліни: математику, українську мову, історію України та один факультативний предмет на вибір серед іноземних мов, біології, фізики чи хімії. Є два основних шляхи підготовки до тесту: самостійне навчання та заняття з репетитором.

Переваги самостійної підготовки:

Самостійна підготовка відрізняється економією коштів і можливістю гнучко планувати свій навчальний час. Цей метод ідеально підходить для абітурієнтів, які володіють високою самодисципліною та здатні самостійно долати навчальні труднощі.

Недоліки самостійної підготовки:

Головний недолік полягає в тому, що без зовнішньої допомоги студенти можуть упустити важливі аспекти навчальних тем, не зрозуміти складні концепції або вийти з навчального графіка, що може призвести до неповного охоплення потрібного матеріалу до дати тесту.

Переваги занять з репетитором:

Найбільша перевага навчання з репетитором полягає у тому, що він може індивідуально оцінити рівень знань та слабкі сторони студента. Репетитор допоможе пояснити складні теми, перевірить знання за допомогою домашніх завдань і буде контролювати прогрес у навчанні.

Недоліки занять з репетитором:

Не всі репетитори можуть підходити для конкретного студента, оскільки освітній стиль викладача може не збігатися з підходом учня до навчання. Витрати часу на пошук репетитора варто, адже правильний вибір часто забезпечує більшу ефективність підготовки порівняно з самостійним навчанням.

На освітній платформі Mathema, наприклад, менеджери допомагають вибрати педагога, враховуючи вимоги та переваги студента, що забезпечує більш цілеспрямовану та ефективну підготовку. Наприклад, на платформі працюють репетитори, які спеціалізуються на підготовці до НМТ з математики.

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Бiльше інформації про репетитора

Iншi вчителi

Оксана Татар

250-350 грн./год

Юлія Багнюк

250-350 грн./год

Кирило Бондарєв

250-350 грн./год