Додавання і віднімання чисел у межах мільйона

20 09 2023

08 02 2024

Додавання і віднімання чисел у межах мільйона

У попередніх статтях Mathema вже пояснили, що таке розряди чисел, як утворюються великі числа, та навчили додавати і віднімати числа у межах 1000. У цій темі Mathema розгляне класи чисел та навчить вашу дитину додавати та віднімати багатоцифрові числа у межах мільйона для 4 класу.

Класи багатоцифрових чисел

У багатоцифровому числі усі розряди об’єднують у класи. В кожному класі є три розряди.

Сотні, десятки і одиниці багатоцифрового числа об’єднують у перший клас.

Сотні тисяч, десятки тисяч та одиниці тисяч об’єднують у другий клас.

Для того, щоб прочитати шестицифрове число, потрібно його розділити на класи. Ви вже знаєте, що в кожному класі три розряди, тому в числі, починаючи справа наліво, відокремлюємо крапкою по три цифри. Це позначення потрібно для того, щоб дитина бачила класи і навчилась правильно читати багатоцифрові числа, тому воно необов’язкове, а крапку можна замінити звичайним відступом.

Тобто запис числа 483216 матиме вигляд 483.216 або 483 216.

Тепер ми кожен клас читаємо як звичайне трицифрове число, але в кінці додаємо назву класу – ”мільйонів”, “тисяч”. Клас одиниць не читаємо, а просто вимовляємо як трицифрове число. Тобто число 483 216 читається як чотириста вісімдесят три тисячі двісті шістнадцять.

Для того, щоб ваша дитина навчилась вимовляти назву складних багатоцифрових чисел, разом із нею тренуйтесь вголос вимовляти числа, що беруть участь у додаванні та відніманні.

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Додавання чисел у межах мільйона

Нагадайте дитині, який принцип додавання багатоцифрових чисел ви вже вчили в третьому класі, а саме порозрядне додавання – при якому тисячі додаємо до тисяч, сотні до сотень, десятки до десятків, одиниці до одиниць.

Також згадаймо, як правильно записувати багатоцифрові числа у стовпчик: кожне число записуємо під відповідним розрядом попереднього числа. Про те, як навчити дитину правильно записувати числа у стовпчик, Mathema описали у попередній статті(гіперпосилання на статтю “додавання і віднімання чисел у межах 1000)

Розгляньмо суму чисел 55 250 та 4720. Бачимо, що число 55 250(п’ятдесят п’ять тисяч двісті п’ятдесят) має п’ятдесят п’ять тисяч, дві сотні та п’ять десятків, а число 4720(чотири тисячі сімсот двадцять) має чотири тисячі, сім сотень та два десятки. Записуємо у стовпчик суму:

Тепер додаємо числа, починаючи з розряду одиниць. Отримаємо число 59 970(п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят), що має п’ятдесят дев’ять тисяч, дев’ять сотень та сім десятків.

Якщо вашій дитині складно додавати числа у загальному вигляді, спробуйте кожне число розписати на тисячі, сотні, десятки та одиниці.

Тепер виконаймо задачу на додавання багатоцифрових круглих чисел.

Згадаймо, круглі числа – це ті числа, що закінчуються нулем.

У Вінниці живе 370 830 людини, а у Луцьку 213 950 мешканців. Скільки разом мешканців у Вінниці та Луцьку?

Для того, щоб з’ясувати скільки разом людей живе у двох містах, нам потрібно кількість жителів Вінниці додати до кількості жителів Луцька. Виконаймо додавання:

Віднімання чисел у межах мільйона

Алгоритм віднімання багатоцифрових чисел подібний до додавання, але в такому випадку числа віднімаються. Розглянемо різницю чисел 164 952 та 34 620.

Завжди починаємо віднімати із розряду одиниць, справа наліво. Отримуємо число 130 332(сто тридцять тисяч триста тридцять два). Також у завданнях з математики вашій дитині часто зустрічатимуться завдання на знаходження невідомого числа. Розглянемо декілька прикладів.  

Як бачимо, невідоме число позначене літерою Х. Для того, щоб вирішити цей приклад, нам потрібно скористатись правилом “розподілу”.

Правило “розподілу” – невідомі числа ми переносимо у ліву частину рівняння (зліва від “=”), а відомі нам числа переносимо у праву частину (справа від “=”). При цьому важливо пам’ятати, що при переносі числа у праву чи ліву частину, ми змінюємо знак на “+” чи “-”.

Тому, Х залишаємо у лівій частині, не змінюючи знак, а число 7 140 переносимо у праву частину до числа 11 970, при цьому знак “+” змінюється на “-”. Отримаємо вираз:

Для того, щоб ваша дитина зрозуміла, що від чого віднімати, потрібно їй пояснити запис рівняння. Пояснюємо: щоб знайти невідоме число Х, потрібно від одинадцяти тисяч дев’ятсот сімдесяти відняти сім тисяч сто сорок. Тепер виконуємо дію віднімання. У результаті виходить число 4 830(чотири тисячі вісімсот тридцять).

Приклади на додавання і віднімання у межах мільйона для 4 класу

Приклад 1

Приклад 2

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Редактор блогу Mathema

У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я

Додавання і віднімання чисел у межах мільйона

грн./год
  • Освiта:
  • Стаж:
  • Проведенно урокiв
  • Спецiалiзацiя:
  • Категорiя:
  • Мови викладання
Забронювати урок

Про репетитора

У попередніх статтях Mathema вже пояснили, що таке розряди чисел, як утворюються великі числа, та навчили додавати і віднімати числа у межах 1000. У цій темі Mathema розгляне класи чисел та навчить вашу дитину додавати та віднімати багатоцифрові числа у межах мільйона для 4 класу.

Класи багатоцифрових чисел

У багатоцифровому числі усі розряди об’єднують у класи. В кожному класі є три розряди.

Сотні, десятки і одиниці багатоцифрового числа об’єднують у перший клас.

Сотні тисяч, десятки тисяч та одиниці тисяч об’єднують у другий клас.

Для того, щоб прочитати шестицифрове число, потрібно його розділити на класи. Ви вже знаєте, що в кожному класі три розряди, тому в числі, починаючи справа наліво, відокремлюємо крапкою по три цифри. Це позначення потрібно для того, щоб дитина бачила класи і навчилась правильно читати багатоцифрові числа, тому воно необов’язкове, а крапку можна замінити звичайним відступом.

Тобто запис числа 483216 матиме вигляд 483.216 або 483 216.

Тепер ми кожен клас читаємо як звичайне трицифрове число, але в кінці додаємо назву класу – ”мільйонів”, “тисяч”. Клас одиниць не читаємо, а просто вимовляємо як трицифрове число. Тобто число 483 216 читається як чотириста вісімдесят три тисячі двісті шістнадцять.

Для того, щоб ваша дитина навчилась вимовляти назву складних багатоцифрових чисел, разом із нею тренуйтесь вголос вимовляти числа, що беруть участь у додаванні та відніманні.

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Додавання чисел у межах мільйона

Нагадайте дитині, який принцип додавання багатоцифрових чисел ви вже вчили в третьому класі, а саме порозрядне додавання – при якому тисячі додаємо до тисяч, сотні до сотень, десятки до десятків, одиниці до одиниць.

Також згадаймо, як правильно записувати багатоцифрові числа у стовпчик: кожне число записуємо під відповідним розрядом попереднього числа. Про те, як навчити дитину правильно записувати числа у стовпчик, Mathema описали у попередній статті(гіперпосилання на статтю “додавання і віднімання чисел у межах 1000)

Розгляньмо суму чисел 55 250 та 4720. Бачимо, що число 55 250(п’ятдесят п’ять тисяч двісті п’ятдесят) має п’ятдесят п’ять тисяч, дві сотні та п’ять десятків, а число 4720(чотири тисячі сімсот двадцять) має чотири тисячі, сім сотень та два десятки. Записуємо у стовпчик суму:

Тепер додаємо числа, починаючи з розряду одиниць. Отримаємо число 59 970(п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят), що має п’ятдесят дев’ять тисяч, дев’ять сотень та сім десятків.

Якщо вашій дитині складно додавати числа у загальному вигляді, спробуйте кожне число розписати на тисячі, сотні, десятки та одиниці.

Тепер виконаймо задачу на додавання багатоцифрових круглих чисел.

Згадаймо, круглі числа – це ті числа, що закінчуються нулем.

У Вінниці живе 370 830 людини, а у Луцьку 213 950 мешканців. Скільки разом мешканців у Вінниці та Луцьку?

Для того, щоб з’ясувати скільки разом людей живе у двох містах, нам потрібно кількість жителів Вінниці додати до кількості жителів Луцька. Виконаймо додавання:

Віднімання чисел у межах мільйона

Алгоритм віднімання багатоцифрових чисел подібний до додавання, але в такому випадку числа віднімаються. Розглянемо різницю чисел 164 952 та 34 620.

Завжди починаємо віднімати із розряду одиниць, справа наліво. Отримуємо число 130 332(сто тридцять тисяч триста тридцять два). Також у завданнях з математики вашій дитині часто зустрічатимуться завдання на знаходження невідомого числа. Розглянемо декілька прикладів.  

Як бачимо, невідоме число позначене літерою Х. Для того, щоб вирішити цей приклад, нам потрібно скористатись правилом “розподілу”.

Правило “розподілу” – невідомі числа ми переносимо у ліву частину рівняння (зліва від “=”), а відомі нам числа переносимо у праву частину (справа від “=”). При цьому важливо пам’ятати, що при переносі числа у праву чи ліву частину, ми змінюємо знак на “+” чи “-”.

Тому, Х залишаємо у лівій частині, не змінюючи знак, а число 7 140 переносимо у праву частину до числа 11 970, при цьому знак “+” змінюється на “-”. Отримаємо вираз:

Для того, щоб ваша дитина зрозуміла, що від чого віднімати, потрібно їй пояснити запис рівняння. Пояснюємо: щоб знайти невідоме число Х, потрібно від одинадцяти тисяч дев’ятсот сімдесяти відняти сім тисяч сто сорок. Тепер виконуємо дію віднімання. У результаті виходить число 4 830(чотири тисячі вісімсот тридцять).

Приклади на додавання і віднімання у межах мільйона для 4 класу

Приклад 1

Приклад 2

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Бiльше інформації про репетитора

Iншi вчителi

Оксана Татар

250-350 грн./год

Юлія Багнюк

250-350 грн./год

Кирило Бондарєв

250-350 грн./год