Величини: довжина, час, швидкість, маса

27 07 2023

08 02 2024

Величини: довжина, час, швидкість, маса

Одиниці вимірювання

В шкільній математиці діти знайомлять з основними фізичними величинами. Серед них довжина, час, швидкість, маса і місткість. Вони є основою для подальшого вивчення фізики, хімії складніших тем математики.

В цій статті Mathema розповідає про одиниці вимірювання довжини, часу, швидкості та маси, пояснює як порахувати їх за допомогою формул і в чому різниця між кілометром і милею.

Час

Час найчастіше позначають літерою t. Він є однією із найзагадковіших величин у природничих науках. Однак в рамках шкільної програми розуміння часу дещо спростили: учні вивчають час, як короткий відрізок в календарі або на годиннику. Найчастіше в школі трапляються такі задачі: “Автомобіль вирушив із точки А в точку В зі швидкістю 90 км/год. Скільки часу займе подорож, якщо відстань від А до В 150 км?”.

В таких задачах час є величиною схожою до відстані. Тобто ви можете уявити добу як лінійку, яка починається з 00:00 і закінчується 23:59. Проміжки та відрізки на цій лінійці і є величиною, яку вивчають в школі як час. Також час є частиною поняття швидкість, про яку ми розповімо нижче.

Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Ось формула знаходження часу:

\[t\;=\;\frac sv\]

 • s — відстань
 • v — швидкість

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Одиниці вимірювання часу

В системі SI основною одиницею вимірювання часу є секунда. Однак в математичних задачах трапляються також хвилини, години та доба. Час не є звичною десятковою величиною, тому його одиниці вимірювання дещо відрізняються від решти величин: в одній хвилині 60 секунд, в одній годині — 60 хвилин, а в добі — 24 години.

Це може дещо заплутати учнів, які тільки знайомляться з поняттям часу, однак таке вимірювання є загальноприйнятим у світі та існує вже багато років. В Давньому Єгипті люди вперше почали ділити добу на 12 рівних частин, за допомогою примітивного сонячного годинника.

Перетворення мір часу

одна секундаодна хвилинаодна годинаодна доба
1000 мл.с.60 000 мл.с3 600 000 мл. с86 400 000 мл.с
60 с3 600 с86 400 с
60 хв1 440 хв
24 год

Довжина

Довжина — це протяжність відрізка у просторі і його числове позначення. Зазвичай довжина позначається літерою s, якщо мова йде про відстань, або l, якщо про довжину обʼєкта. Поняття довжини найчастіше використовується в геометрії: “довжина сторони трикутника”, “довжина кола”, “довжина діагоналі” і так далі.

Також довжину можна сприймати як відстань від точки A до точки B. В задачах на час і швидкість відстань можна знайти помноживши швидкість і час:

\[s\;=v\cdot t\]

 • v — швидкість
 • t — час

Одиниці вимірювання довжини

В системі SI одиницею вимірювання довжини є метр. Однак в шкільній математиці найчастіше учні працюють із сантиметрами.

Крім того, не у всіх частинах світу довжину вимірюють метрами. В англійській системі мір, яку використовують в Англії та США, довжину вимірюють милями, футами, ярдами і дюймами. Також існують морські милі, яку використовують моряки та світлові роки, які використовують астрофізики.

Перетворення мір довжини

один сантиметродин метродин кілометр один дюйм один футодна миля
10 мм1000 мм1000 000 мм25,4 мм304,8 мм1 609 344 мм
100 см100 000 см2,54 см30,48 см160 934, 4 см
1 000 м0,0254 м0,3048 м1 609, 34 м 
12 дюймів1,6093 км
5 280 футів

Швидкість

Швидкість — це величина, яка об’єднує довжину і час. Найчастіше її позначають літерою v. Найчастіше швидкість є числом, яке виражає відстань, яку пройшов об’єкт за певний проміжок часу. Однак у фізиці це поняття є набагато ширшим, наприклад швидкість кипіння води, або кутова швидкість.

Запамʼятати формулу для пошуку швидкості дуже просто. Підказкою є одиниця вимірювання швидкості, наприклад км/год. Кілометри — це відстань, години — це час, а символом “/” часто позначають ділення. Отже, км/год це відстань поділити на час.

\[v\;=\frac st\]

 • s — відстань
 • t — час

Одиниці вимірювання швидкості

В системі SI швидкість вимірюється в метрах на секунду м/сек, проте в шкільних задачах на відстань і час найчастіше трапляються кілометри на годину км/год. Один м/сек дорівнює 3,6 км/год.

Оскільки системи мір відрізняються в різних країнах, міри швидкості відповідно також змінюються. В США для прикладу на спідометрах автомобілів зображена шкала в милях за годину mph.

Існують також незвичні вимірювання швидкості. Наприклад морські вузли, якими вимірюють швидкість руху кораблів. Один вузол дорівнює одній морській милі на годину, або 1,852 км/год. Швидкість має константи, тобто величини, які не змінюються. Наприклад швидкість світла, яка дорівнює 299 792 458 м/с.

Маса

Маса позначається літерою m. В шкільній математиці термін “маса” використовується в контексті фізичної величини. Простими словами маса числом відображає кількість речовини, яка міститься в об’єкті. Це поняття вважається фундаментом фізики, тому саме на цьому уроці її вивчають більш детально.

Проте маса тісно повʼязана з математикою, адже для застосування найпростішої формули пошуку маси потрібно знати обʼєм тіла. Маса дорівнює обʼєму помноженому на густину.

\[m\;=\;V\cdot p\]

 • V — об’єм
 • p — густина

Одиниці вимірювання маси

В системі SI одиницею маси є кілограм. Однак, як і у випадку з відстанню, в деяких країнах масу вимірюють по іншому. Наприклад в США використовують фунти та унції. Наприклад в одному фунті ≈ 0,45 кг. А в одній унції ≈ 28,34 грама.

Також існують великі міри позначення маси, наприклад тони та центнери, які зустрічаються в шкільній математиці. Або дуже малі одиниці, як термін “карат”, який використовують коли мова йде цінні метали. Один карат дорівнює 0,2 грама.

Перетворення мір маси

один грамодин кілограмодин центнер одна тонна
1 000 мг1 000 000 мг100 000 г1 000 000 г
1 000 г100 кг1 000 кг
10 ц

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Kurator nauczycieli w szkole Mathema.me

Opiekuje się nauczycielami i zajmuje się nauczaniem nowych korepetytorów

У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я

Величини: довжина, час, швидкість, маса

грн./год
 • Освiта:
 • Стаж:
 • Проведенно урокiв
 • Спецiалiзацiя:
 • Категорiя:
 • Мови викладання
Забронювати урок

Про репетитора

В шкільній математиці діти знайомлять з основними фізичними величинами. Серед них довжина, час, швидкість, маса і місткість. Вони є основою для подальшого вивчення фізики, хімії складніших тем математики.

В цій статті Mathema розповідає про одиниці вимірювання довжини, часу, швидкості та маси, пояснює як порахувати їх за допомогою формул і в чому різниця між кілометром і милею.

Час

Час найчастіше позначають літерою t. Він є однією із найзагадковіших величин у природничих науках. Однак в рамках шкільної програми розуміння часу дещо спростили: учні вивчають час, як короткий відрізок в календарі або на годиннику. Найчастіше в школі трапляються такі задачі: “Автомобіль вирушив із точки А в точку В зі швидкістю 90 км/год. Скільки часу займе подорож, якщо відстань від А до В 150 км?”.

В таких задачах час є величиною схожою до відстані. Тобто ви можете уявити добу як лінійку, яка починається з 00:00 і закінчується 23:59. Проміжки та відрізки на цій лінійці і є величиною, яку вивчають в школі як час. Також час є частиною поняття швидкість, про яку ми розповімо нижче.

Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Ось формула знаходження часу:

\[t\;=\;\frac sv\]

 • s — відстань
 • v — швидкість

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Одиниці вимірювання часу

В системі SI основною одиницею вимірювання часу є секунда. Однак в математичних задачах трапляються також хвилини, години та доба. Час не є звичною десятковою величиною, тому його одиниці вимірювання дещо відрізняються від решти величин: в одній хвилині 60 секунд, в одній годині — 60 хвилин, а в добі — 24 години.

Це може дещо заплутати учнів, які тільки знайомляться з поняттям часу, однак таке вимірювання є загальноприйнятим у світі та існує вже багато років. В Давньому Єгипті люди вперше почали ділити добу на 12 рівних частин, за допомогою примітивного сонячного годинника.

Перетворення мір часу

одна секундаодна хвилинаодна годинаодна доба
1000 мл.с.60 000 мл.с3 600 000 мл. с86 400 000 мл.с
60 с3 600 с86 400 с
60 хв1 440 хв
24 год

Довжина

Довжина — це протяжність відрізка у просторі і його числове позначення. Зазвичай довжина позначається літерою s, якщо мова йде про відстань, або l, якщо про довжину обʼєкта. Поняття довжини найчастіше використовується в геометрії: “довжина сторони трикутника”, “довжина кола”, “довжина діагоналі” і так далі.

Також довжину можна сприймати як відстань від точки A до точки B. В задачах на час і швидкість відстань можна знайти помноживши швидкість і час:

\[s\;=v\cdot t\]

 • v — швидкість
 • t — час

Одиниці вимірювання довжини

В системі SI одиницею вимірювання довжини є метр. Однак в шкільній математиці найчастіше учні працюють із сантиметрами.

Крім того, не у всіх частинах світу довжину вимірюють метрами. В англійській системі мір, яку використовують в Англії та США, довжину вимірюють милями, футами, ярдами і дюймами. Також існують морські милі, яку використовують моряки та світлові роки, які використовують астрофізики.

Перетворення мір довжини

один сантиметродин метродин кілометр один дюйм один футодна миля
10 мм1000 мм1000 000 мм25,4 мм304,8 мм1 609 344 мм
100 см100 000 см2,54 см30,48 см160 934, 4 см
1 000 м0,0254 м0,3048 м1 609, 34 м 
12 дюймів1,6093 км
5 280 футів

Швидкість

Швидкість — це величина, яка об’єднує довжину і час. Найчастіше її позначають літерою v. Найчастіше швидкість є числом, яке виражає відстань, яку пройшов об’єкт за певний проміжок часу. Однак у фізиці це поняття є набагато ширшим, наприклад швидкість кипіння води, або кутова швидкість.

Запамʼятати формулу для пошуку швидкості дуже просто. Підказкою є одиниця вимірювання швидкості, наприклад км/год. Кілометри — це відстань, години — це час, а символом “/” часто позначають ділення. Отже, км/год це відстань поділити на час.

\[v\;=\frac st\]

 • s — відстань
 • t — час

Одиниці вимірювання швидкості

В системі SI швидкість вимірюється в метрах на секунду м/сек, проте в шкільних задачах на відстань і час найчастіше трапляються кілометри на годину км/год. Один м/сек дорівнює 3,6 км/год.

Оскільки системи мір відрізняються в різних країнах, міри швидкості відповідно також змінюються. В США для прикладу на спідометрах автомобілів зображена шкала в милях за годину mph.

Існують також незвичні вимірювання швидкості. Наприклад морські вузли, якими вимірюють швидкість руху кораблів. Один вузол дорівнює одній морській милі на годину, або 1,852 км/год. Швидкість має константи, тобто величини, які не змінюються. Наприклад швидкість світла, яка дорівнює 299 792 458 м/с.

Маса

Маса позначається літерою m. В шкільній математиці термін “маса” використовується в контексті фізичної величини. Простими словами маса числом відображає кількість речовини, яка міститься в об’єкті. Це поняття вважається фундаментом фізики, тому саме на цьому уроці її вивчають більш детально.

Проте маса тісно повʼязана з математикою, адже для застосування найпростішої формули пошуку маси потрібно знати обʼєм тіла. Маса дорівнює обʼєму помноженому на густину.

\[m\;=\;V\cdot p\]

 • V — об’єм
 • p — густина

Одиниці вимірювання маси

В системі SI одиницею маси є кілограм. Однак, як і у випадку з відстанню, в деяких країнах масу вимірюють по іншому. Наприклад в США використовують фунти та унції. Наприклад в одному фунті ≈ 0,45 кг. А в одній унції ≈ 28,34 грама.

Також існують великі міри позначення маси, наприклад тони та центнери, які зустрічаються в шкільній математиці. Або дуже малі одиниці, як термін “карат”, який використовують коли мова йде цінні метали. Один карат дорівнює 0,2 грама.

Перетворення мір маси

один грамодин кілограмодин центнер одна тонна
1 000 мг1 000 000 мг100 000 г1 000 000 г
1 000 г100 кг1 000 кг
10 ц

Шукаєш репетитора з математики?

Mathema підбере викладача під потреби дитини

Подати заявку на урок-діагностику

Бiльше інформації про репетитора

Iншi вчителi

Оксана Татар

250-350 грн./год

Юлія Багнюк

250-350 грн./год

Кирило Бондарєв

250-350 грн./год