Тест НМТ з математики 2023 (2 варіант)

Викладачі Mathema створили пробний тест НМТ з математики 2023. Перевірте свої результати перед реальним тестом НМТ з математики.


Завдання 1

Обчисліть вираз:

Завдання 2

Знайдіть область визначення функції:

Завдання 3

Користуючись графіком, знайдіть розв'язки нерівності:

Завдання 4

Спростити вираз:

Завдання 5

Сторона правильного трикутника 4 см. Знайдіть площу трикутника.

Завдання 6

Знайдіть площу заштрихованої частини, якщо площа паралелограма ABCD — 20 см²

Завдання 7

Знайдіть площу фігури обмеженої лініями, які наведені в умові

Завдання 8

Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти з 70 тюльпанів та 126 гілок мімози?

Завдання 9

Знайдіть ймовірність того, що гральний кубик впаде на грань, на якій парна кількість крапок.

Завдання 10

Скоротити дріб:

Завдання 11

Знайти координати центра кола з діаметром AB, якщо А(4;3)B(2;1)

Завдання 12

Розвʼязати нерівність:

Завдання 13

Знайти висоту, проведену з вершини прямого кута трикутника, якщо один за катетів — 15 см, а проєкція другого катета на гіпотенузу — 16 см.

Завдання 14

Розвʼязати систему рівнянь:

Завдання 15

Розвʼязати рівняння:

Завдання 16

Встановити відповідність:

1:

2:

3:

Завдання 17

У конусі з радіусом основи 6 см твірна нахилена до площини основи під кутом 45°. Встановіть відповідність

1:

2:

3:

Завдання 18

Спортсмен під час першого тренування пробігає дистанцію 1000 м. Під час одинадцятого — 3300 м. При цьому пробігаючи щодня на однакову кількість метрів більше. Встановіть відповідність:

1:

2:

3:

Завдання 19

Кулю радіусом 20 мм перерізали на відстань 16 мм від центра, якою буде площа перерізу кулі? У відповідь запишіть S/

Завдання 20

Розвʼязати рівняння:

Завдання 21

Знайдіть радіус основи конуса, в якому проведено переріз через вершину та хорду, яка проходить на відстані 12 см від центру основи. Кут між перерізом та площиною основи 45 градусів. Площа перерізу 72√2 см².

Завдання 22

Знайдіть кількість розвʼязків рівняння, якщо 0<a<1


Це другий варіант пробного НМТ тесту від Mathema. Попередній тест пробний тест НМТ з математики можна пройти за посиланням.

Інформація про НМТ 2023

НМТ 2023 відбувається в тимчасових екзаменаційних центрах. Вони виглядають як окремі аудиторії в навчальних закладах. Період НМТ триває з 5 по 23 червня 2023 року. У 2023 році математика є обов’язковим предметом на НМТ. Другим обовʼязковим предметом є Українська мова (без літератури).

Для того, щоб отримати мінімальний прохідний бал, учень повинен отримати 10% від усіх балів за окремий предмет. У 2022 році абітурієнт міг вказати лише одну правильну відповідь для кожного блоку, щоб отримати прохідний бал. Показники для вступу на бюджет відрізняються в залежності від закладу вищої освіти.

У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я(Required)