MATEMA wspiera Ukrainę i jej mieszkańców!

Natalia Gutkowska

59-99 zl./god
  • Edukacja:

  • Staż pracy:

    1 rok
  • Prowadzone lekcje:

  • Specjalizacja:

    Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Liceum
  • Kategoria:

  • Języki wykładowe:

Zarezerwuj lekcję

O prowadzącym

Więcej informacji o wychowawcy

Inni nauczyciele

Natalia Gutkowska

59-99 zl./god

Piotr Góraj

59-99 zl./god

Mateusz Łagocko

zl./god