MATEMA wspiera Ukrainę i jej mieszkańców!

Co to jest diagnoza lekcji?

hero

Internetowa Szkoła Matematyki dla uczniów szkół podstawowych i średnich 

Poprawimy wiedzę szkolną, pomożemy w odrabianiu pracy domowej, przygotujemy do sprawdzianu, matury, egzaminu ósmoklasisty

Zapisz się na pierwszą lekcję diagnostyczną. Wykwalifikowany korepetytor oceni poziom wiedzy Twojego dziecka i zaproponuje indywidualny program nauczania, aby Twoje dziecko już po miesiącu nie miało żadnych problemów z matematyką.

Twoje dziecko ma problemy z nauką matematyki?

problema 1

W pewnym momencie dziecko przestało rozumieć matematykę, a oceny znacznie spadły

problema 2

Kiedyś dziecko radziło sobie z matematyką, a teraz nie może rozwiązać prostych zadań

problema 3

Trudno jest samodzielnie wyjaśnić matematykę dziecku, a nauczyciel szkolny nie pomaga w trudnościach

problema 4

Nie masz pewności, czy dziecko dobrze zda egzamin

Specjalistyczna Internetowa Szkoła Matematyki MATEMA oferuje Państwu lekcję diagnostyczną, podczas której nauczyciele przeanalizują poziom wiedzy ucznia i wskażą luki

60 min lekcji pokaże Ci, czy oceny w szkole pokrywają się z rzeczywistą wiedzą dziecka

Najczęstsze problemy uczniów z matematyką i konsekwencje tych problemów

Sprawdź poniższy schemat, czy widzisz podobne problemy u swojego dziecka

Szkoła podstawowa klasa I-III

Dziecko nie zna pojęć liczby: jednocyfrowej, wielocyfrowej, ułamkowej i tym podobnych. Kluczowym problemem jest to, że dziecko nie wie, jak porównywać, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby. Nie wie, jak zastosować działania arytmetyczne, aby rozwiązać codzienne problemy, na przykład obliczyć kwotę pieniędzy.

Nie są ukształtowane podstawowe umiejętności matematyczne, umiejętności obliczeniowe, umiejętności graficzne i inne podstawowe umiejętności. W konsekwencji powstaną zaległości i problemy w szkole średniej.

Szkoła podstawowa klasa IV-V

Dziecko nie rozumie, dlaczego w matematyce liczby zastępowane są literami. Nie rozumie wzorów, wielkości, nie umie mierzyć. Pojawiają się trudności z równaniami i nierównościami. Słabo rozwinięta reprezentacja figur geometrycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Nie można poszerzyć zrozumienia dziecka w zakresie liczb naturalnych i wymiernych. Dziecko nie rozumie, jak stosować liczby ujemne, ułamki, proporcje. Występuje opóźnienie w obliczeniach ustnych, pisemnych, a nawet podczas pracy z kalkulatorem. W rezultacie brakuje podstaw do nauki algebry i geometrii w kolejnych klasach.

Szkoła podstawowa klasa VІ-VIII

Dziecko nie potrafi przekształcać wyrażeń ułamkowych, rozwiązywać równań i nierówności, stosować funkcji do modelowania rzeczywistych procesów i zjawisk, rozwiązywać na tej podstawie zadań.

Dziecku brakuje bazy wiedzy potrzebnej do nauki przedmiotów pokrewnych, w szczególności fizyki i chemii, a także do praktycznych zastosowań. W konsekwencji ma zaległości także w innych dyscyplinach wymagających obliczeń.

Szkoła średnia

Dziecko nie wie, jak wykonywać obliczenia matematyczne, które będą potrzebne w dorosłym życiu: działania z liczbami w różnych formach, działania z procentami, obliczenia przybliżone. Pojawiają się problemy z logarytmami, trygonometrią, analizą zależności funkcjonalnych. Niemożność posiadania analizy matematycznej na poziomie elementarnym.

Niski wynik matury. W konsekwencji niemożność uzyskania wysokiej jakości wykształcenia i kontynuacji edukacji na kolejnych etapach w dorosłym życiu.

Dzięki lekcji diagnostycznej zobaczysz
prawdziwy obraz wiedzy swojego dziecka

1

Sprawdzisz dokładnie, na ile pogorszyła się wiedza dziecka

2

Odkryjesz konkretne obszary, bez których dziecko nie jest w stanie iść do przodu w szkolnym programie nauczania

3

Dowiedziesz się, jaki powinien być indywidualny plan nauki, aby wypełnić luki w wiedzy

4

Pokażesz dziecku, że nauka matematyki z wykwalifikowanym nauczycielem jest interesująca i bezstresowa.

Dlaczego nie można
zaniedbywać nauczania matematyki

1

Jest ryzyko, że dziecko przestanie rozumieć podstawy matematyki, a luki z każdym rokiem będą większe; przed maturą zestresowane dziecko będzie musiało nadrobić zaległości w programie szkolnym za 5 lat.

2

Dziecko może mieć talent do nauk ścisłych i kariery w IT, jednak nauczyciele szkolni zniechęcają do nauki matematyki i nie odnajdują mocnych stron.

3

Rozumienie matematyki jest podstawą erudycji, logiki i krytycznego myślenia, wiedzy bez której trudno jest żyć.

Koszt lekcji
i rejestracja

Wypełnij poniższy formularz i koniecznie podaj dokładny numer telefonu. Zadzwonimy do ciebie w ciągu 15 minut w godzinach pracy i zarezerwujemy czas na lekcję diagnostyczną.

49 złotych Cena do końca terminu
100 złotych Cena standardowa

Po lekcji otrzymasz szczegółowy pisemny raport na adres e-mail od nauczyciela, który wykaże:

  1. Mocne strony ucznia i umiejętności, które należy rozwijać w matematyce
  2. Słabe strony i luki, które należy natychmiast wypełnić
  3. Praktyczne zalecenia nauczyciela dotyczące dalszego kształcenia ucznia

*nie ma znaczenia, w jakiej szkole uczy się Twoje dziecko. Kształcenie na odległość i brak uwagi nauczycieli może trwale zabić pragnienie dziecka do wykazania się w matematyce. Zapisz się na lekcję diagnostyczną, aby jak najszybciej zidentyfikować problemy i uzupełnić braki.

Kto prowadzi lekcje

Matema to Specjalistyczna Internetowa Szkoła Matematyki. Pracujemy zgodnie z najbardziej efektywną metodą nauczania. Rodzice wybierają nas, ponieważ nauka z naszymi nauczycielami przynosi rezultaty.

1 krok

Tylko lekcje indywidualne, na których nauczyciel pracuje w tempie ucznia i poświęca cały czas i uwagę wyłącznie Twojemu dziecku.

2 krok

Każdy uczeń otrzymuje indywidualny program nauczania (zajęcia i sprawdzane prace domowe), który uwzględnia aktualny poziom i umiejętności dziecka oraz oczekiwany wynik nauki.

3 krok

Nauka zawsze rozpoczyna się od głębokiego sprawdzenia wiedzy i zidentyfikowania problematycznych tematów.

4 krok

Dobieramy korepetytora indywidualnie według charakteru i potrzeb Twojego dziecka.

5 krok

Rodzice otrzymują osobistego menedżera, który informuje ich o wynikach nauczania i rozwiązuje trudności organizacyjne.

6 krok

Nauczyciel może zostać wymieniony na innego na prośbę rodziców, a program nauczania ucznia nie ulegnie zmianie.

Pozostaje jeden krok – zapisz dziecko na lekcję diagnostyczną już teraz. Skorzystaj z bonusu i zaoszczędź 51 zł.