Онлайн-курс з математики для учнів 1-го класу

Хочете допомогти вашому першокласнику вивчити математику легко й захопливо? Онлайн-уроки математики для 1 класу від Матема допоможуть пройти матеріал в цікавій, інтерактивній формі, а досвідчений викладач проконтролює, щоб жоден пункт програми не залишився без уваги. Курс побудований за програмою Міністерства освіти й науки України.

14080 грн. Курс можна сплатити частинами. Для докладної інформації відправте заявку

Програма курсу

Середній час виконання

8 місяців

Усього уроків

64 уроки

Тестових завдань

64 завдання + комплексна оцінка вивченого матеріалу

Основна задача цього курсу – формування в молодших школярів предметної математичної компетенції, яка виявляється у таких ознаках:

  • цілісне сприйняття світу
  • розуміння ролі математики в пізнанні дійсності
  • розпізнання проблем, які вирішуються за допомогою математики

У першому класі діти вивчають:

  • нумерацію чисел першого десятка
  • числа і цифри для їх запису
  • додавання та віднімання
  • нумерацію від 20 до 100
  • формують поняття розряду
  • принцип позиційного запису числа

Теми курсу
тема 1
Ознаки предметів

Ознаки об’єктів навколишнього світу. Спільні та відмінні ознаки. Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об’єктів навколишнього світу на підгрупи за спільною ознакою

тема 2
Просторові відношення. Геометричні фігури

Ознайомлення з простими геометричними фігурами. Визначення геометричних фігур в навколишньому світі.

тема 3
Лічба

Назви чисел у межах 10. Цифри Група об’єктів навколишнього світу, що мають спільну ознаку. Встановлення кількості елементів у групі – кількісна лічба. Правила лічби. Порядкова лічба. Порядкові відношення. Порівняння груп об’єктів за кількістю елементів. Практичні дії із групами об’єктів – об’єднання, вилучення. Визначення кількості елементів групи після об’єднання; вилучення.

тема 4
Натуральні числа 1–10. Цифра 0.

Число як спільна властивість груп об’єктів з однаковою кількістю елементів. Утворення числа способом прилічування і відлічування одиниці. Позначення числа цифрою Числова послідовність від 1 до 10. Числовий промінь. Місце числа у ряді чисел від 1 до 10. Попереднє і наступне число. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки – кількістю елементів групи і числом. Склад чисел 2 –10. Порівняння чисел. Знаки <, > , =

тема 5
Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10

Дія додавання. Дія віднімання. Знаки дій додавання і віднімання. Додавання й віднімання за числовим променем. Назви компонентів та результату дій додавання та віднімання. Віднімання рівних чисел. Число 0. Додавання й віднімання нуля

тема 6
Табличне додавання й віднімання в межах 10

Додавання й віднімання чисел 1- 10. Додавання і віднімання числа частинами. Переставний закон додавання. Взаємозв’язок додавання і віднімання. Таблиці додавання чисел в межах 10. Таблиці віднімання в межах 10

тема 7
Відношення різницевого порівняння

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Різницеве порівняння чисел

тема 8
Нумерація чисел у концентрі «Сотня»

Десяток Лічильна одиниця – десяток, її утворення. Лічба десятками. Поняття розряду. Розрядні числа. Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел – десятків

тема 9
Усна та письмова нумерація у межах 100

Усна і письмова нумерація чисел 11–20; 21- 100. Назви та послідовність чисел від 1 до 100. Читання й запис чисел від 1 до 100. Розряд десятків. Розряд одиниць. Розрядний склад числа. Одноцифрові та двоцифрові числа. Порівняння чисел у межах 100

тема 10
Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100

Додавання і віднімання числа 1 (45+1, 45 – 1). Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа (40 + 5, 45 – 5, 45 – 40)

тема 11
Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд (ознайомлення)

Порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел

тема 12
Знаходження невідомого компонента арифметичних дій

Знаходження невідомого доданка. Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника

тема 13
Числові рівності і нерівності

Числова рівність. Числова нерівність

тема 14
Математичні вирази

Числовий вираз та його значення. Математичні вирази сума і різниця. Числові вирази на дві дії. Порівняння числа та значення числового виразу, двох числових виразів

тема 15
Довжина

Одиниці вимірювання довжини – сантиметр, дециметр, метр. Вимірювання довжин відрізків. Запис результатів вимірювання довжини відрізка. Порівняння довжин відрізків. Побудова відрізків заданої довжини

тема 16
Маса

Одиниця вимірювання маси – кілограм. Запис результатів вимірювання маси тіл (за малюнками)

тема 17
Місткість

Одиниця вимірювання місткості – 1 літр. Вимірювання місткості посудини за допомогою літрової мірки. Запис результатів вимірювання місткості посудини

тема 18
Вартість

Одиниці вартості – копійка, гривня. Співвідношення між одиницями вартості.

тема 19
Час

Одиниці вимірювання часу – година, доба, тиждень. Визначення часу за годинником

тема 20
Дії з іменованими числами (величинами)

Порівняння, додавання і віднімання іменованих чисел (величин)

тема 21
Поняття «задача»

Поняття задачі. Структурні елементи задачі. Зв'язок умови і запитання.

тема 22
Прості задачі. Розв’язування простих задач

Прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника.

тема 23
Загальні прийоми розв’язування задачі:

ознайомлення з текстом задачі, виділення в ньому умови та запитання, числових даних і шуканого, об’єкта (об’єктів) задачі; моделювання описаної ситуації за допомогою малюнків, схем, короткого запису; обґрунтування вибору арифметичної дії для розв’язування задачі; запис розв’язання, формулювання та запис відповіді на запитання задачі

тема 24
Додаткові теми

Задачі з логічним навантаженням. Подвійні числові нерівності. Істинні та хибні числові рівності й нерівності. Залежність результатів арифметичної дії додавання та віднімання від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Порівняння значень числових виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів. Буквена символіка (запис переставного закону додавання, взаємозв’язку між діями додавання і віднімання, властивостей арифметичних дій тощо). Позначення точок і відрізків буквами. Перетворення іменованих чисел. Обернена задача. Задачі на конструювання геометричних фігур.

При завершенні курсу ви отримаєте сертифікат

Сертифікат можна повісити на робочому місці, прикріпити до резюме, роздрукувати на принтері або виставити в Stories. Він стане приємним нагадуванням про здобутки вашої дитини.[

certificate

Кому підійде цей курс?

1

Для учнів дошкільного віку

2

Для учнів, які почали вчитися в першому класі

3

Для учнів, які мають проблеми із засвоєнням шкільної програми 1 класу

Що кажуть про цей курс:

Поширені запитання

Чи можу я оплатити курс по частинах?

Так, залиште замовлення на сайті, ми передзвонимо і підберемо зручний спосіб оплати.

Я можу переглядати курс після закінчення?

Так, усі лекції записуються, та доступні до повторного перегляду після завершення заняття.

Як довго триває курс і що я отримаю в фіналі?

Курс триває 64 години та покриває 24 теми. Після закінчення курсу ваша дитина буде впевнено знати матеріал з математики для 1 класу.

Якою мовою проходить навчання?

Навчання проходить українською або російською мовою.